Преглед трошкова и рачуна протеста пензионера 12.6.2018. године

УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ
ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ
Бул. Зорана Ђинђића 165/74, Београд
Тел. 064 2354113
МБ: 28176864, ПИБ: 109039155, ЖР: 105-327598 АИК банка
Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com
Број 125/18
15.06.2018. године

Преглед трошкова организовања јавног окупљања - протеста пензионера 12.6.2018. године

Ред. број, Врста трошка, Датум, Износ у дин.

1. Копирање, Антика, 4.6.2018. г, 9.900,00
2. Организација конф. за медије, 8.6.2018. г, 23.140,00
3. Озвучење јавног скупа, 8.6.2018. г, 20.000,00
4. Копирање Антика, 11.6.2018. г, 3.000,00
5. Чедо Рајачић, Снимање и пренос, 13.6.2018. г, 6.000,00

Укупно: 62.040,00 динара
Уплаћено за партиципацију: 51.617,65 динара
Разлика уплате и трошкова, коју је покрило УСПВЛС: 10.422,35 динара.

Прилози:
1. Рачуни извршених услуга,
2. Преглед уплата партиципације за организовање јавног скупа - протеста.

Нада Обрадиновић

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Računi troškova protesta penzionera 12.6.2018. g.pdf)Računi troškova protesta penzionera 12.6.2018. g.pdf 2403 kB