Novi iznosi republičkih administrativnih taksi

U „Sl. glasniku RS“, br. 50/2018 objavljeni su Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi koji se primenjuju od 1. jula 2018. god.

Nove iznose republičkih administrativnih taksi možete pogledati u prilogu.