Понижавајући однос државе према активним припадницима Војске Србије

Аутор: Сашко Јовановић, потпредседник УППС ГО Ниш

http://www.upps.rs/ponizavajuci-odnos-drzave-prema-aktivnim-pripadnicima-vojke/

Вршећи војну службу у уређеној држави као што је била Југославија, била је велика одговорност али и част служити народу и држави, која је на прави начин решавала статусна и сва друга питања везана за ЈНА.
Данас као бивши припадници Војске, не можемо се сложити са чињеницом да је активни састав Војске доведен у статусном и у сваком другом смислу у крајње понижавајући положај.
Навешћу пример који на најдиректији начин руши углед припадника Војске Србије до крајњег понижавајућег положаја. Уведена је неразумна одлука тадашње Владе да се свим државним органима смање дневнице, па и припадницима Војске Србије, за службена путовања и дежурства на срамних 150,00 динара, поред и онако ниских примања.
Питам се, да ли ова сума може да обезбеди три оброка на терену? А и питам јавност Србије да ли је могуће да је држава и њена економска моћ, дошла до таквог нивоа, да није у стању да ни најлојалнијој и најчаснијој служби као што је Војска обезбеди минимум самопоштовања личности кроз материјално и финансијско обезбеђење при вршењу овако часне и одговорне дужности.
За све нас је срамна чињеница, што се ниједна одговорна личност не сети да овако срамни положај измени у позитивном смислу и кроз законска решења поврати достојанство припадника Војске од војника па све до генерала.
Питамо се да ли би било који орган извршне власти од скупштине до председника послао своје дете на службени пут у иностранство са дневницом од 5 еура. Како да тај човек представи себе и државу у чијој је служби, поштујући лично достојанство и достојанство државе којој служи.
Свестан сам чињенице, да ће појединци и поједини органи негативно протумачити овај мој став, али и патриоте који деле овакво мишљење и став, као и људи који мисле о достојанству свих припадника Војске у целини и очување њеног угледа у земљи и иностранству, никада се нећемо помирити са оваквом небригом надлежних институција и појединаца који су дужни да по Закону брину о овој одговорној и часној професији, не доводећи их у крајње понижавајући положај.

Коментар:

- Standard pripadnika Vojske Srbije značajno je počeo da se urušava od 2012. godine, a posebno tokom 2014; 2015. i 2016. godine, na šta su posebno uticale odluke i mere koje se odnose na smanjenje plata, naknada i dnevnica koje po osnovu službe u Vojsci treba da ostvaruju profesionalni pripadnici Vojske Srbije. Pripadnici Vojske Srbije od početka 2014. godine do danas primaju umanjene plate po osnovu Zakona o umanjenju neto prihoda lica zaposlenih u javnom sektoru, a od novembra 2014. godine po Zakonu o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava kojim je za 10 % umanjena plata svim zaposlenima u državnim organima. Najugroženije kategorije zaposlenih u Vojsci Srbije su profesionalni vojnici, civilna lica na službi u Vojsci Srbije i podoficiri.
- Rešenje ministra odbrane o utvrđivanju iznosa dnevnice za službeno putovanje, naknade za službu na posebnim vojnim objektima, dnevnih naknada za izvršavanje posebnih zadataka i aktivnosti i vrednosti boda za obračunavanje naknade troškova zbog odvojenog života od porodice, naknade dela troškova za zakup stana i naknade troškova u vezi sa rešavanjem stambenog pitanja broj 7415-19 od 12.11.2015. godine.
Ovim rešenjem su službene dnevnice sa = 2.167,00 dinara umanjene na = 150,00 dinara (napomena: kasnije, pred republičke izbore, su službene dnevnice uvećane na 500,00 dinara), dnevna naknada za rad na terenu i dnevna naknada troškova za službu na posebnim vojnim objektima sa = 1083,50 dinara smanjena je na = 800,00 dinara, a dnevna naknada za angažovanje u Kopnenoj zoni bezbednosti (u kojoj pripadnici Vojske Srbije svakodnevno izvršavaju borbene zadatke i gde im je život nesporno ugrožen, dok su za to vreme po 45 dana i više odvojeni od porodica) smanjena je sa = 2.200,00 dinara na = 1.500,00.
- Vlada Srbije je krajem septembra 2017. g. donela odluku o povećanju dnevnica i solidarnoj pomoći za rođenje deteta za pripadnike Vojske Srbije, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Vlada je odlučila da se trupne dnevnice, dnevnice za pojačano angažovanje i za rad na terenu povećaju sa 800,00 na 1.100,00 dinara.