Председништво УСПВЛС упутило Допис свим посланичким групама и самосталним посланицима у Народној скупштини Р. Србије - Акција „Посланици и пензионери заједно пред Уставним судом Србије“!

- Потписивање Предлога за покретање поступка оцене уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија

Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије, са правницима са којима сарађује, у акцији “Посланици и пензионери заједно пред Уставним судом Србије”, организује потписивање и достављање Уставном суду Србије, од стране најмање 25 народних посланика, Предлога за покретање поступка оцене уставности, усклађености и сагласности са међународним конвенцијама Закона о привременом уређивању начина исплате пензија.
На такав начин би, у складу са ставом 1. члана 168. Устава Р. Србије, Уставни суд био обавезан да покрене поступак оцењивања уставности Закона, а грађанима Србије би показали да се независни и посланици опозиционих странака могу акционо објединити на питању од изузетне важности за садашње и будуће пензионере. Применом Закона оштећено је преко 800.000 пензионера и наследника преминулих пензионера и урушен пензиони систем Србије због чега је питање поништења Закона и повраћаја неисплаћених делова пензије веома значајно и актуелно. Потписивањем Предлога народни посланици би исказали своју одговорност и посвећеност поштовању законитости, уставности, људских и имовинских права грађана Србије. Наглашавамо да се у најавама укидања спорног Закона не помиње тачан датум укидања Закона и обавеза државе да изврши повраћај неисплаћених делова пензије са каматом, односно реално валоризованих неисплаћених делова (износа) пензије, због чега је веома важно одређивање Уставног суда и о том питању.
У овом тренутку је значајно и заједничко одређивање опозиционих странака и народних посланика према опструкцији УСС у покретању поступка за оцену уставности Закона.

Председништво УСПВЛС је у вези са тим упутило Допис е-маилом или у писаној форми свим посланичким групама у Народној скупштини Р. Србије и Клубу самосталних посланика, а од њих очекујемо да се изјасне у начелу (необавезујуће) да ли су сагласни да потпишу Предлог за покретање поступка оцене уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија који би био поднет Уставном суду. Након тога би им доставили текст Предлога за покретање поступка оцене уставности, усклађености и сагласности са међународним конвенцијама Закона о привременом уређивању начина исплате пензија ради проучавања и евентуалне допуне. После усклађивања форме и садржаја Предлога организовали би његово потписивање од стране народних посланика, а на дан достављања Уставном суду Србије и заједничку конференцију за штампу.

Сматрао сам да би Допис УСПВЛС требало послати е-маилом појединачно (поименично) и сваком посланику из редова опозиције, а не само свим посланичким групама (шефовима посланичких група) и Клубу самосталних посланика, са молбом да се, у начелу (необавезујуће), изјасне да ли су сагласни да потпишу Предлог за покретање поступка оцене уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија који би био поднет Уставном суду. Предлог који сам изнео је прихваћен и Допис УСПВЛС ће бити е-маилом послат појединачно (поименично) сваком посланику из редова опозиције и самосталним посланицима.

Сам текст Предлога за покретање поступка оцене уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија тренутно дефинитивно усаглашавају професор др Зоран Ивошевић и група адвоката.