Ток предмета по мојој тужби против РФ ПИО – Филијала Крагујевац за исплату ЗЗК на исплаћени основни дуг (6,57 %), по Решењу о усклађивању пензије за 6,57 % од 01.01.2008. г.

По Решењу о усклађивању пензије за 6,57 од 01.01.2008. године, од стране РФ ПИО исплаћен ми је номинални износ основног дуга (6,57 %) за 2008; 2009. и јануар 2010. г. (без потписивања вансудског поравнања).
Исплатом дугованог РФ ПИО је признао дуг. Поднео сам парничну тужбу за исплату ЗЗК на наведени дуг. Приизнањем дуга - Испатом дугованог (номинални износ основног дуга) припадајућа ЗЗК је постала нови основни дуг.
На рочишту 20.07.2018. г. судија је наложила вештаћење. Трошкове вештаћења сносимо по 50 %, ја као тужилац и РФ ПИО као тужени. Мој део трошкова је 3.500,00 динара.
Наредно рочиште заказано је 08.10.2018. г. До тада вештак треба да достави суду свој Налаз и мишљење.

Број предмета: П 2815/2017
Статус: НИЈЕ РЕШЕН
Датум пријема: 05/06/2017
Основ спора: НАКНАДА ШТЕТЕ, Износ: 20000.00 ДИН

Редни број - Датум радње - Радња
1 - 05/06/2017 - Дана 05/06/2017 примљен је предмет П-2815/2017
2 - 07/07/2017 - РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ дана 16/10/2017 у 11 : 30 СУДНИЦА 17.
3 - 26/09/2017 - ПОДНЕСАК-ОСТАЛО поднето дана 26/09/2017. Подносиоци: ФОНД ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - ТУЖЕНИ.
4 - 16/10/2017 - РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ заказано за: 16/10/2017 је НЕОДРЖАНО РОЧИШТЕ.
5 - 16/10/2017 - РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ дана 22/01/2018 у 12 : 00 СУДНИЦА 17.
6 - 23/10/2017 - ПОДНЕСАК-ОСТАЛО поднето дана 23/10/2017. Подносиоци: СЛОВИЋ ЉУБИНКО - АДВОКАТ.
7 - 18/12/2017 - РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ дана 22/03/2018 у 08 : 40 СУДНИЦА 15.
8 - 23/03/2018 - РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ заказано за: 22/03/2018 је НЕОДРЖАНО РОЧИШТЕ.
9 - 23/03/2018 - РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ дана 10/05/2018 у 14 : 30 СУДНИЦА 15.
10 - 10/05/2018 - РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ заказано за: 22/01/2018 је НЕОДРЖАНО РОЧИШТЕ.
11 - 10/05/2018 - РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ заказано за: 10/05/2018 је ОДРЖАНО РОЧИШТЕ.
12 - 10/05/2018 - РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ дана 20/07/2018 у 10 : 00 СУДНИЦА 15.
13 - 20/07/2018 - РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ заказано за: 20/07/2018 је ОДРЖАНО РОЧИШТЕ.
14 - 20/07/2018 - РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ дана 08/10/2018 у 08 : 30 СУДНИЦА 15.