Negde 1.000 evra, negde jedva 50: Evo sa koliko godina se u državama Evrope ide u penziju i kolika je prosečna penzija

Izvor – Blic, 01.08.2018. g.

Penzioneri u Rusiji ne žele da se starosna granica pomeri na više godina, zbog čega je na hiljade njih izašlo na ulice Moskve kako bi pokazali da se ne slažu sa reformskom odlukom Vlade. Prema predloženom zakonu, starosna granica bila bi pomerena sa 60 na 65 godina za muškarce i sa 55 na 63 godine za žene.
Vlada Rusije predložila je zakon kojim bi bila povećana starosna granica za penziju, uz obrazloženje da bi novac prikupljen od tog povećanja bio usmeren ka uvećanju penzija. Razlog je, kako navode, nedostatak radne snage.
Produženje životnog veka znači i više godina na radnom mestu, što je jedan od osnovnih razloga kojim se vode oni koji pišu zakone kako kod nas, tako i u Evropi.
Pogledajte kolika je starosna granica u drugim državama Evrope, kao i koliko iznose prosečne penzije u njima.

RUSIJA
Starosne granice za odlazak u penziju određene su u sovjetsko doba 1932. godine i od tada nisu menjane. Prosečna mesečna penzija u Rusiji iznosi oko 14.000 rubalja (oko 190 evra).

NEMAČKA
U Nemačkoj se starosna granica za penzije postepeno povećava i planirano je da dostigne 67 do 2029. godine. Zasad je potrebno 65 godina i 7 meseci da bi se otišlo u penziju, i za žene i za muškarce. Prosečna penzija za muškarce iznosi oko 1.000 evra, dok je kod žena od 500-700.

ITALIJA
U Italiji je trenutno starosna granica za odlazak u penziju je za muškarce 66 godina i 3 meseca, dok je za žene 63 godine i 9 meseci. Do 2021. u planu je da se granica podigne na 67 za oba pola. Prosečna penzija u Italiji iznosi 464 evra.

FRANCUSKA
Za muškarce i žene rođene posle 1955. starosna granica u Francuskoj za penziju je 62 godine. Narednih godina lestvica će se postepeno dizati, da bi 2023. došlo do 67, koliko će godina biti potrebno za penziju. Prosečna penzija iznosi oko 800 evra.

HRVATSKA
U Hrvatskoj je starosna granica za penziju 65 za muškarce, za žene 61 godina. Hrvatska vlada planira da do 2030. za žene starosnu granicu podigne na 65, dok je za muškarce u planu da do 2038. bude 67 godina. Prosečna penzija je oko 300 evra.

ŠPANIJA
Starosna granica u Španiji za odlazak u penziju za muškarce i žene je 65 godina i tri meseca. Posle 2027. biće potrebno 67 godina da bi se otišlo u penziju. Prosečna penzija u Španiji iznosi 365 evra.

ŠVEDSKA
Do 2036. broj godina koji će biti potreban za penziju iznosiće 67. Trenutno je za muškarce 66, dok je za žene 63 godine. Prosečna penzija u Švedskoj je 770 evra.

SRBIJA
Prosečna penzija u Srbiji je oko 200 evra, dok dve trećine od 1,7 miliona penzionera prima manje novca. Starosna granica u našoj zemlji je za muškarce 65, za žene 61 godinu i 3 meseca. Do 2032. broj godina za žene izjednačiće se sa muškarcima.

HOLANDIJA
U Holandiji je za žene i muškarce starosna granica 68 godina, a nakon 2022. starosna granica biće vazena za prosečni životni vek. Prosečna penzija u Holandiji je oko 1.100 evra.

UKRAJINA
U Ukrajini je starosna granica za penziju 60 godina za muškarce, dok je za žene 57. Do 2021. postepeno će se pomerati granica - žene će moći da idu u penziju sa 60, a muškarci sa 62 godine. Prosečna penzija je oko 50 evra.

NORVEŠKA
U Norveškoj je za muškarce starosna granica 67 za odlazak u penziju, a za žene 64. Do 2030, godine potrebne za odlazak u penziju za žene će se povećavati do 67. U Norveškoj je prosečna penzija oko 700 evra.