Представници Повереника и Фонда ПИО разговарали о коришћењу пензионерских картица и заштити података

https://www.poverenik.rs/sr/%D1%81%D0%B0%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B0/2905-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0.html

Представници Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности разговарали су са директорком Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Драганом Калиновић, у вези са употребом картица за пензионере и заштитом података.
Повереник је, док је још била на нивоу идеје, подржао иницијативу Фонда ПИО, с почетка ове године, о намери издавања пензионерских картица са минимумом потребних података за доказивање статуса пензионера, оценивши да је решење корисно са становишта обраде и заштите података о личности. Осим што садржи минимум података неопходних у сврху идентификације, картицу за пензионере издаје Фонд ПИО који, у складу са законом, располаже матичним евиденцијама осигураника и корисника права као веродостојним извором података, за разлику од других персонализованих докумената које издају поједине локалне самоуправе (Сениор картице и сл.).

Будући да је израда и дистрибуција картица за пензионере од стране Фонда ПИО у завршној фази, а да у пракси, пружаоци разних услуга, још увек за утврђивањe статуса пензионера захтевају чек од пензије или решење о оствареном праву, те тиме, супротно закону, обрађују више података него што је потребно за ту сврху, повереник, Родољуб Шабић позива све субјекте који пружају неку врсту услуга и имају потребу утврђивања статуса пензионера ради давања одређених бенефита и слично, да за утврђивање њиховог статуса користе пензионерску картицу Фонда ПИО и уздрже се од захтевања чека од пензије и других докумената са више података који нису неопходни у сврху доказивања статуса. Повереник још једном апелује на представнике локалне самоуправе и друге субјекте, да се уздрже од сепаратног издавања картица за пензионере, којима се повећава ризик прекомерне обраде података, а уједно стварају непотребни трошкови.