Одговор МРЗБСП од 06.08.2018. г. на допис УСПВЛС упућен председници Владе Р. Србије 08.06.2018. године

УСПВЛС је 08.06.2018. године председници Владе Р. Србије упутило допис - Предлоге за системско регулисање укидања закона о смањењу пензија и поштовање Закона о ПИО.

У прилогу објављујем Одговор Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 06.08.2018. г. који је достављен УСПВЛС, а односи се само на предлог да се донесе акт којим би војним пензионерима било регулисано враћање већ стеченог и оствареног права на друго редовно усклађивање пензија за 2007. години од 1.1.2008. године у висини 4,21 %, које је Закључком Владе Србије од 30.10. 2015. године урачунато у ванредно усклађивање свих пензија у висини 11,06 % од 1.1.2008. године.

Одговор МРЗБСП и Текст дописа председници Владе сам преузео из ФБ групе УСПВЛС, где их је објавио колега Јован Тамбурић, на чему му захваљујем.

Текст дописа УСПВЛС који је упућен председници Владе Р. Србије:

Влада Републике Србије
Председници Владе Републике Србије

Предмет: Системско регулисање укидања закона о смањењу пензија и поштовање Закона о ПИО, предлози.-

Поштована,
обратили смо вам се дописима на које нам нисте одговорили због чега организујемо протест пезионера 12.6.2018. године, да би на такав начин упознали јавност и Владу Србије о нашим ставовима и предлозима.
Поводом најаве Председника Републике Србије да ће се крајем ове или почетком следеће године укинути Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, његових и Ваших најава о новом начину исплате пензија, Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије осећа као своју дужност да Вас још једном упозори на редовност кршења Устава и системског Закона о ПИО, коју чини Влада Србије и Председник Републике.
Имали смо жустре расправе у Удружењу да ли се уопште обраћати дописом Вама и Уставном суду, будући да у Србији нема поделе власти иако у члану 4. Устава стоји да „Уређење власти почива на подели власти на законодавну, извршну и судску. Однос три гране власти заснива се на равнотежи и међусобној контроли. Судска власт је независна.“ Да ли Ви видите било какве три гране у Србији? Ми пензионери их не видило али веома осећамо власт једног човека на свему у Србији.
Влади Републике Србије предлажемо да:
1. Народној скупштини Србије предложи Закон о укидању Закона о привременом уређивању начина исплате пензија којим би пензије које су смањене, на нивоу на којем се сада исплаћују биле увећане за проценат за који су смањене 1.11.2014. године. Истим законом је, у складу са Уставом потребно регулисати повраћај неисплаћених делова пензије са каматом. Предлажемо да размотрите неколико варијанти враћања неисплаћених делова пензија:
а. Враћање неисплаћених делова са каматом од стране фонда ПИО онолико месеци колико није исплаћивано по решењу или
б. доделом државних обвезница које могу бити стављене у промет на тржишту.
2. Донесе законски акт којим би војним пензионерима било регулисано враћање већ стеченог и оствареног повећања пензија у 2007. години од 1.1.2008. године у висини 4,21% које је Закључком Владе Србије од 30.10. 2015. године урачунато у ванредно усклађивање пензија 11,06% од 1.1.2008. године.
3. Предложи Закон о изменама Закона о ПИО којим би било враћено редовно усклађивање пензија са растом цена и БДП, већинско управљање фондом ПИО од стране представника пензионера и осигураника односно запослених и био формиран Сектор за управљање имовином фонда.
4. Планира социјалне програме којима би свим грађанима који немају довољно прихода обезбедила достојанствен живот.
Удружење уз подршку других синдиката и удружења пезионера и синдиката запослених 12.6.2018. године, на Тргу Николе Пашића у 18 часова, организује протест против урушавања уставног поретка Србије, дискриминације и одузимања дела имовине односно по закону стечених пензија.
Ако водите политику у интересу Србије и њених грађана, биће вам све јасно!

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Odgovor MRZBSP od 06.08.18. g. na dopis USPVLS predsednici Vlade.pdf)Odgovor MRZBSP od 06.08.18. g. na dopis USPVLS predsednici Vlade.pdf 445 kB