Privremeno rešenje RF PIO – Služba Filijale za grad Beograd od 18.11.2015. g. za Nešović Miroslava, ponovno odredjivanje visine pezije u smislu člana 257. Zakona o PIO

Poštovani!

Kolega Nešović Miroslav ostvario je pravo na vojnu penziju od 01.08.2005. godine, sa ukupno 43 godine penzijskog staža, do prestanka PVS.
Po odlasku u penziju se zaposlio i radio 4 godine (2006; 2007; 2008. i 2009. godine). U tom periodu je bio obavezno osiguran, odnosno uplaćivani su po osnovu njegovog zaposlenja doprinosi za PIO.
Dana 18. avgusta 2015. g. podneo je zahtev za ponovno odredjivanje visine penzije (ostvarivanja prava na nov iznos starosne penzije) u smislu člana 257. Zakona o PIO.
U vreme podnošenja zahteva, odnosno donošenja privremenog rešenja RF PIO nisu bili dostavljeni M4 obrasci za 2006. i 2009. g. (M4 obrazac je PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA za osiguranike zaposlene).
Zbog toga su za ponovno odredjivanje visine penzije (ostvarivanje prava na nov iznos starosne penzije) u smislu člana 257. Zakona o PIO pri donošenju Privremenog rešenja u obzir uzete samo 2007. i 2008. g. za koje je RF PIO dostavljen M4 obrazac.
Svođenje ličnih bodova izvršeno je tako što je iznos penzije (79.047,77 dinara) koju je Miroslav primao na dan podnošenja zahteva (18.08.2015. g.) podeljen sa usklađenom vrednošću boda na taj dan, od 715,71 dinara. Na osnovu toga Miroslavu je određen lični bod koji iznosi 110,446647.

Komentar:
- Tu se javlja prvi problem. Miroslavu je Zaključkom Vlade R. Srbije penzija vanredno usklađena za 6,57 % (umesto za 11,06 %), od 01.11.2015. g. Ujedno je RF PIO dana suglasnost da sa KVP sklapa vansudska poravnanja za isplatu pripadajuće razlike penzije za period od 01.01.2008. g. do 31.10.2015. g. Da li je i na koji način (kroz vansudsko poravnanje, kroz parnične presude ili kombinovano) Miroslav naplatio tu pripadajuću razliku penzije od 6,57 % nije mi poznato.
U svakom slučaju za avgust 2015. g. Miroslavu je (sa navedenih 6,57 %) pripadala penzija u iznosu od 84.241,21 dinara, pa je njegov lični bod trebao da iznosi 117,702994 (84.241,21 : 715,71).
- Drugi problem. Miroslavu je pored toga penzija korigovana samo penzijskim stažom ostvarenim nakon utvrđivanja prava na penziju od 2 godine, iako je Miroslav pri utvrđivanju prava na penziju imao ukupno 43 godine penzijskog staža (do prestanka PVS), a sa 2 godine naknadno ostvarenog penzijskog staža ima 45 godina penzijskog staža. Sa 2 godine penzijskog staža (2006. i 2009. g.) za koje RF PIO nije dostavljen M4 obrazac Miroslav ima 47 godina penzijskog staža.
- Da li je RF PIO nakon donošenja ovog privremenog rešenja dostavljen M4 obrazac za 2006. i 2009. g. i nakon toga doneto konačno rešenje nije mi poznato. Pored toga nejasno mi je da li je Miroslav na ovo rešenje izjavio žalbu Direkciji Fonda. Po mom mišljenju žalbu je trebalo svakako izjaviti zbog pogrešno određenog ukupnog ličnog boda, usled toga što je svođenje ličnih bodova izvršeno tako što je iznos penzije (79.047,77 dinara) koju je Miroslav primao podeljen sa usklađenom vrednošću boda od 715,71 dinara. Svođenje ličnog boda trebalo je izvršiti na osnovu pripadajuće penzija u iznosu od 84.241,21 dinara (sa navedenih 6,57 %), pa bi njegov svedeni lični bod iznosio 117,702994. Ukupan lični bod bi Miroslavu u tom slučaju bio 117,702994 + 1,066172 = 118,769166, a penzija za septembar 2015. g. bi mu iznosila 85.004,28 dinara.
- Žalba se mogla podneti i zbog nepriznate 3 godine penzijskog staža preko 40 godina penzijskog staža, koje su ostvarene do prestanka PVS, odnosno koje je imao pri utvrđivanju prava na penziju, bez obzira na obrazloženje koje je dato u privremenom rešenju zbog čega te 3 godine penzijskog staža nisu uzete u obzir.
Kolegama Miroslavu Nešoviću i Miloradu Čamparu, koji mi je ovo privremeno rešenje dostavio, zahvaljujem se na dokumentu ustupljenom za objavljivanje! Nadam se da će Miroslav imati neke koristi od mog komentara, iako je za bilo kakvu žalbu na ovo rešenje kasno, ali nisam siguran da li je doneto konačno rešenje. Ako nije doneto konačno rešenje treba tražiti njegovo donošenje, a zatim podneti žalbu na to konačno rešenje.