Formiran predmet Ustavnog suda br. IUz-3/2018 od 06.08.2018. g.

Predlog za ocenu ustavnosti Zakona o PUNIP koji su podneli narodni poslanici, odnosno Inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o PUNIP koju je podnelo USPVLS, predati su Ustavnom sudu 06.08.2018. g.
Prema informaciji dobijenoj od koleginice Nade Vukić, po ova dva akta formiran je jedan predmet Ustavnog suda br. IUz-3/2018 od 06.08.2018. g.

Napomena:
Oznaka IUz, ili ćirilicom IУз, predstavlja ocenu saglasnosti zakona i drugih opštih akata Narodne skupštine R. Srbije sa Ustavom.