Anketa u FB grupi Vojni penzioneri Srbije u vezi organizacije protesta za 4,21 posto

Poštovani!

U FB grupi Vojni penzioneri Srbije kolega Ilija Ovuka je 26.08.2018. g. postavio anketu sa sledećim tekstom:
“Očigledno je da smo prinuđeni da se ponovo sami u grupi organizujemo i nastavimo borbu za naše ukinuto pravo na 4.21%. Ovom anketom ćemo utvrditi kakvo je raspoloženje članova grupe. Ukoliko postoji raspoloženje za protest, oko organizacije istog ćemo se naknadno dogovarati, javno!
Anketa je vremenski ograničena do 10. septembra.”
Za izjašnjavanje članova FB grupe ponuđene su sledeće opcije:
- Da organizujemo samostalno protest za 4.21%
- Da organizujemo protest uz pomoć drugih udruženja vojnih penzionera
- Da organizujemo protest uz pomoć USPVLS (ukoliko oni žele)

Kolega Jovan Tamburić, predsednik USPVLS, je jutros u svom komentaru na postavljenu anketu napisao:
„Odluku o protestu za 4,21% je doneo Izvršni odbor USPVLS na sastanku 23.8.2018. godine i kada je potvrdi predsedništvo biće objavljena. Protest će se organizovati krajem septembra u vreme boravka delegacije MMF u Beogradu. Očigledno da ima energije i za dva protesta! Fejzbuk grupa treba da odredi kolege za komunikaciju jer se ona ne može odvijati javno.“

Kao član predsedništva USPVLS još uvek nisam dobio Odluku o protestu za 4,21 % koju je doneo IO. Ta odluka IO je doneta 23.08.2018. godine, barem je tako naveo Jovan, u ovom komentaru i u informaciji u FB grupi USPVLS.
U anketi sam se izjasnio za opciju „Da organizujemo samostalno protest za 4.21%“. Smatram da je najbolje je da se vratimo na početak, što se tiče organizacije protesta i tima koji je početne proteste organizovao. Nije nužan pečat, ...

Pozivam korisnike sajta da se u svojim komentarima na sajtu izjasne koju opciju organizacije protesta smatraju najprihvatljivijom i najboljom, a ukoliko su ujedno članovi FB grupe Vojni penzioneri Srbije da se izjasne u anketi koju je postavio kolega Ilija.