Предлог Одлуке УСПВЛС и ФБ групе Војни пензионери Србије о организовању протеста војних пензионера

У настојању да будем конструктиван, као члан УСПВЛС и члан ФБ групе ВПС, у циљу превазилажења неспоразума између УСПВЛС и ФБ групе ВПС и заједничког организовања протеста војних пензионера предлажем да Председништво УСПВЛС и ФБ група ВПС усвоје следећу ОДЛУКУ:

На основу Предлога са састанка ИО УСПВЛС од 23.08.2018. године и Анкете спроведене у ФБ групи Војни пензионери Србије,
Председништво УСПВЛС на седници 30.8.2018. године и ФБ група Војни пензионери Србије доносе Одлуку да УСПВЛС заједнички са ФБ групом Војни пензионери Србије организује протест војних пензионера са циљем:
а) Исказивања незадовољства са неуставним и незаконитим поступањем Владе Републике Србије доношењем Закључка 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, којим је војним пензионерима укинуто стечено, остварено и непуних 8 година коришћено право на друго редовно усклађивање војних пензија за 2007. годину од 4,21 %, претварањем истог у део ванредног усклађивања свих пензија у Р. Србији за 2008. годину од 11,06 % од 1.1.2008. године.
2. Упознавања јавности и представништа ММФ у Србији са незаконитим Закључком Владе Р. Србије 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, којим је војним пензионерима извршено ванредно усклађивање војних пензија за 6,57 %, уместо за 11,06 % као и свим пензионерима у Р. Србији, и тиме на неуставан и незаконит начин извршена својеврсна дискриминација једне категорије корисника пензија.
3. Постављања Захтева Влади Републике Србије да одмах својим актом регулише ванредно усклађивање војних пензија од 1.1.2008. године за преосталих 4,21 %.
4. Достављања захтева Високом савету судства и Врховном касационом суду да, у складу са ранијим одлукама Уставног суда Србије у предметима ванредног усклађивања војних пензија за 11,06 %, обезбеде законито поступање судова у одлучивању по поднетим парничним тужбама за остваривање права на друго редовно усклађивање војних пензија за 2007. годину од 4,21 %, стечено по Закону о ВЈ (ВСЦГ) 2007. године по основу увећања плата ПВЛ за наведени проценат од 01.09.2007. године.
5. Позивају се сва удружења војних пензионера да учествују у организацији и подрже одржавање протеста делегирањем свог представника у Тим за организацију протеста.
6. Војни пензионери – КВП који желе подржати одржавање протеста могу исто учинити тако што ће уплатити 300-500 динара на рачун УСПВЛС. О уплатама и утрошку средстава УСПВЛС и ФБ група Војни пензионери Србије ће редовно обавештавати војне пензионере – КВП на ФБ страницама УСПВЛС и Војни пензионери Србије и сајту http://kvp.admiral.in.rs/ (Адмирал).
7. Протест ће планирати, припремити и спровести Тим за организацију протеста. Тим ће бити састављен од по четири представника које изаберу (одреде) УСПВЛС и ФБ група Војни пензионери Србије и по једног представника других удружења војних пензионера која подрже припрему и учествују у протесту. На челу Тима за организацију протеста ће бити један од изабраних (одређених) представника УСПВЛС или ФБ групе Војни пензионери Србије кога изаберу чланови Тима за организацију протеста.