Одлука о организовању протеста војних пензионера

УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ
ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ
Ул. Зорана Ђинђића 165/74, Београд
МБ: 28176864, ПИБ: 109039155, ЖР: 105-3275-98
Тел. 064 0618542, 064 2354113, Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com
Број 107/18, од 30.08.2018. године

Одлука о организовању протеста војних пензионера

1. На основу чл. 9. тачка 13. и чл.17. тачка 3. Статута, предлога Извршног одбора и анкете ФБ групе Војни пензионери Србије, Председништво је на седници 30.08.2018. године, донело одлуку о организовању јавног окупљања - протеста војних пензионера заједно са ФБ групом Војни пензионери Србије са циљем:
а) Исказивања незадовољства са неуставним и незаконитим поступањем Владе Републике Србије доношењем Закључка 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, којим је војним пензионерима укинуто стечено и 8 година коришћено право на редовно усклађивање војних пензија од 4,21 % за 2007. годину, урачунавајући га у ванредно усклађивање пензија од 11,06 % од 01.01.2008. године.
б) Упознавања јавности и представништа ММФ у Србији са наведеним незаконитим Закључком Владе Р. Србије који према ставу Уставног суда Србије нема карактер општег правног акта, а којим је дата сагласност Фонду ПИО да се војним пензионерима изврши ванредно усклађивање пензија само за 6,57 %, уместо за 11,06 % као и свим пензионерима у Србији, чиме је извршена дискриминација једне категорије корисника пензија.
в ) Постављања Захтева Влади Републике Србије да својим актом регулише повраћај редовног усклађивања војних пензија за 2007. годину од 4,21 %.
г) Достављања захтева Високом савету судства и Врховном касационом суду да, у складу са одлукама Уставног суда Србије у предметима ванредног усклађивања војних пензија за 11,06 %, обезбеде законито поступање судова у одлучивању по поднетим парничним тужбама за остваривање права на редовно усклађивање војних пензија за 2007. годину од 4,21 %, стечено по Закону о ВЈ (ВСЦГ) 2007. године, по основу увећања плата ПВЛ од 01.09.2007. године.

2. Протест организовати у периоду од 25.09. до 03.10.2018. године пред долазак или у време боравка делагеције ММФ у Београду. Тачан датум протеста одредиће организациони тим.

3. Позивају се сва удружења војних пензионера да учествују у организацији и подрже одржавање протеста делегирањем свог представника у тим за његову припрему.

4. Војни пензионери који желе подржати одржавање протеста могу то учинити уплатом партиципације на ЖР: 105-3275-98, сврха уплате трибина и јавно окупљање, прималац: УСПВЛС, Дечанска 14, Београд. О уплатама и утрошку средстава УСПВЛС ће редовно обавештавати на фејзбук страницама и сајту Адмирал КВП.

5. Протест ће планирати, припремити и спровести организациони тим формиран од представника УСПВЛС, ФБ групе Војни пензионери Србије и удружења војних пензионера која учествују у припреми протеста.

Председништво

 

Допис удружењима војних пензионера

УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ
ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ
Ул. Зорана Ђинђића 165/74, Београд
МБ: 28176864, ПИБ: 109039155, ЖР: 105-3275-98
Тел. 064 0618542, 064 2354113, Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com
Број 109/18, од 31.08.2018. године

Удружењима војних пензионера

Uvps2 <uvps2@mts.rs>, Klubgeneralasrbije <klubgeneralasrbije@gmail.com>,
Upps beograd <upps.beograd@gmail.com>,Info <info@avs.org.rs>, Vidoje63 <vidoje63@yahoo.com>, Udruzenje rmvisrbije <udruzenje.rmvisrbije@open.telekom.rs>, Uppbr <uppbr@sbb.rs>, Veteranivos <veteranivos@gmail.com>, vojnibeskucnici@gmail.com, sajtupps@gmail.com, vojni.invalidi_bg@open.telekom.rs, appvs <appvsbg@gmail.com>, Милољуб Тешовић <upps.beograd@gmail.com>, zlgrujic@gmail.com, stojke.jastreb@gmail.com, mlnrakic74@yahoo.com,

Предмет: Учешће и подршка јавног окупљања - протеста војних пензионера

Поштовани,
Достављамо вам Одлуку председништва Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије и Фејзбук групе Војни пензионери Србије о организовању јавног окупљања - протеста због доношења и спровођења Закључка Владе Србије 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, којим је војним пензионерима укинуто стечено и 8 година коришћено право на редовно усклађивање војних пензија од 4,21 % за 2007. годину, урачунавајући га у ванредно повећање пензија од 11,06 % од 1.1.2008. године.
Позивамо вас да подржите јавно окупљање, позовете ваше чланове да њему присусутвју и према вашим могућностима учествујете у раду Тима за његову организацију и припрему.
У варијанти вашег учешћа у организовању протеста били би равноправни са осталим организаторима.
Напомињемо да ћемо у варијанти ваше подршке јавног окупљања о томе адекватно информисати јавност.
Процењујемо да би заједничким, масовним протестом војних пензионера убедили Владу Србије да наведени проблем реши.
Молимо вас да се што пре изјасните о вашој подршци и учешћу на протесту који би организовали крајем септембра или почетком октобра ове године у време боравка делегације ММФ у Србији.

Прилог: Одлука председништва УСПВЛС о организовању протеста.

С поштовањем,

Јован Тамбурић, председник