Подршка УППС – ГО Ниш протесту војних пензионера

Поштовани!

У прилогу објављујем Допис подршке УППС – ГО Ниш протесту војних пензионера који ми је, као једном од администратора ФБ групе Војни пензионери Србије и уреднику сајта Адмирал, доставило УППС – ГО Ниш.

Допис је потписао колега Милорад Петковић, председник УППС – ГО Ниш, уједно портпарол УППС задужен за односе са јавношћу.

Колегама из УППС, а посебно члановима ГО Ниш, у име чланова ФБ групе Војни пензионери Србије захваљујем на писаној подршћи протесту војних пензионера и позиву пензионисаним подофицирима и КВП да личним присуством подрже протест који организујемо!

У прилогу објављујем Допис подршке УППС – ГО Ниш протесту војних пензионера, у коме се наводи:

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНИСАНИХ ПОДОФИЦИРА СРБИЈЕ
ГРАДСКИ ОДБОР НИШ
Бр. 17-1
04.09.2018. године

Подршка протесту војних пензионера, доставља ._

ФБ група Војни пензионери Србије

Поштовани!
1. Удружење пензионисаних подофицира Србије – Градски одбор Ниш пружа пуну подршку јавном окупљању - протесту војних пензионера који организује ФБ група Војни пензионери Србије заједно са удружењима војних пензионера са циљем:
а) Исказивања незадовољства незаконитим поступањем Владе Републике Србије доношењем и спровођењем Закључка 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, којим је војним пензионерима укинуто стечено и 8 година коришћено право на редовно усклађивање војних пензија од 4,21 % за 2007. годину, његовим урачунавањем и претварањем у део ванредног усклађивање свих пензија у Р. Србији од 11,06 % од 01.01.2008. године.
б) Упознавања јавности и представништа ММФ у Србији са наведеним незаконитим Закључком Владе Р. Србије који према ставу Уставног суда Србије нема карактер општег правног акта, а којим је дата сагласност Фонду ПИО да се војним пензионерима изврши ванредно усклађивање пензија само за 6,57 %, уместо за 11,06 % као и свим пензионерима у Србији, чиме је извршена дискриминација једне категорије корисника пензија.
в ) Постављања Захтева Влади Републике Србије да својим актом регулише повраћај редовног усклађивања војних пензија за 2007. годину од 4,21 %.
г) Достављања захтева Високом савету судства и Врховном касационом суду да, у складу са одлукама Уставног суда Србије у предметима ванредног усклађивања војних пензија за 11,06 %, обезбеде законито поступање судова у одлучивању по поднетим парничним тужбама за остваривање права на редовно усклађивање војних пензија за 2007. годину од 4,21 %, стечено по Закону о ВЈ (ВСЦГ) 2007. године, по основу увећања плата ПВЛ од 01.09.2007. године.
2. Позивамо чланове Удружења пензионисаних подофицира Србије да, у складу са својим финансијским могућностима, партиципирају у трошковима одржавања протеста и учествују на протесту, такође као портпарол УППС задужен за односе са јавношћу, позивам пензионисане подофицире и КВП да личним присуством подрже протест који организује ФБ група Војни пензионери Србије.

У Нишу, 04.09.2018. године

Председник
Милорад Петковић

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Podrška FB grupi za protest vojnih penzionera.PDF)Podrška FB grupi za protest vojnih penzionera.PDF 966 kB