Dopis Direkcije Fonda od 26.07.18. g. i Resenja Direkcije Fonda od 26.07. i 25.07.18. g. - Branko Djukic

Postovani!

Kolega Branko Djukic je dobio Dopis Direkcije Fonda od 26.07.18. g. i Resenja Direkcije Fonda od 26.07. i 25.07.18. g. koja objavljujem u prilogu.

1. Resenjem Direkcije Fonda od 26.07.18. g. je po zalbi kolege Branka ponisteno Resenje Filijale Kragujevac od 24.11.17. g. i predmet vracen prvostepenom organu na ponovni postupak i odlucivanje.
Taj predmet odnosi se na njegov zahtev za donosenje resenja, obracun i isplatu drugog redovnog uskladjivanja vojne penzije od 4,21 % za 2007. godinu. Svojim resenjem od 24.11.17. g. je Filijala Kragujevac odlucila i utvrdila da Brankova penzija uskladjena od 01.01.08. g. (vanredno uskladjena za 6,57 %), na dan donosenja resenja (24.11.17. g.) iznosi 54.152,40 dinara.

2. Resenjem Direkcije Fonda od 25.07.18. g. je, po zalbi kolege Branka zbog neizdavanja uverenja (cutanja uprave) od 15.01.18. godine, nalozeno Filijali Kragujevac da u roku od 30 dana od prijema spisa predmeta od Upravnog suda odluci po Brankovom zahtevu od 11.12.17. g. za izdavanje uverenja o visini i nacinu povracaja zadrzanih iznosa penzije i uverenja o isplati penzije za period od 01.11.14. do 30.11.17. g.
Napominjem da je u ovom predmetu Branko, u medjuvremenu (07.06.18. g.), preko adv. Slovic Ljubinka podneo Upravnom sudu tuzbu protiv Direkcije Fonda zbog cutanja uprave – nedonosenja resenja po podnetoj zalbi.

3. Fakticki, dobili smo upravni spor po tuzbi UpS zbog cutanja uprave, koju je podneo adv. Slovic Ljubinko, odnosno Direkcija Fonda je nakon podnosenja tuzbe donela resenje po zalbi. Ceka se da predmet stigne iz UpS i nakon toga ce filijala odluciti po zahtevu za izdavanje uverenja, a u prvom predmetu (4,21 %) ce filijala doneti novo resenje umesto ponistenog. Naplatu troskova upravnog spora pred Upravnim sudom ce regulisati advokat.