Да ли је Предлог закона о изменама и допунама Закона о ПИО у корист пензионера и будућих пензионера?

Поштовани!

Средства јавног информисања су јуче у поподневним часовима пренела саопштење Владе Р. Србије о усвајању Предлога закона о изменама и допунама Закона о ПИО.
О предложеним изменама и допунама Закона о ПИО није било никакве јавне расправе. Текст овог Предлога још увек није јавно доступан.

У саопштењу Владе Р. Србије, поред осталог, наведено је: “Ово је први закон од 2001. године, а било је тачно 5 измена и допуна до сада, који има све позитивне измене које су у корист пензионера и будућих пензионера, рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.”
У корист пензионера и будућих пензионера је укидање Закона о привременом уређивању начина исплате пензија (који се у саопштењу погрешно назива Закон о смањењу пензија) и промењен начин обрачуна висине превремене старосне пензије за осигуранике којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (тзв. бенефицирани стаж).

Скоро незапажено и без реакције средстава информисања је прошла предложена измена и допуна Закона о ПИО којом је на неодређено време суспендовано редовно усклађивање пензија које је регулисано чланом 80. Закона о ПИО. Чланом 80б тај члан, односно редовно усклађивање пензија, је био суспендовано за време примене Закона о ПУНИП.

Предложеном изменом и допуном Закона о ПИО утврђен је “правни основ” за на неодређено време (трајно) суспендовање редовног усклађивања пензија. Том предложеном изменом и допуном Закона о ПИО (није то нови закон како је наведено у саопштењу Владе Р. Србије) је дата могућност Влади да се пензије уопште не усклађују, већ да остану на достигнутом нивоу, а да Влада без икаквих законом прописаних критеријума (раст, односно пад потрошачких цена, раст БДП) има могућност да исплаћује одређени новчани износ као увећање уз пензију (назовимо га додатак уз пензију), када хоће, коме хоће и колико хоће.

Тај евентуално исплаћени додатак уз пензију фактички неће представљати ваш нови износ пензије након исплате, већ представља “увећање уз пензију” односно није саставни део пензије. Пензија ће вам на неодређено време остати на достигнутом нивоу, што сигурно није у корист пензионера и будућих пензионера. Напротив, ова предложена измена и допуна Закона о ПИО је најгора предложена од када постоји Закон о ПИО.

Влада усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о ПИО

Београд, 6. септембар 2018. године – Влада Републике Србије усвојила је данас Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (ПИО), којим ће између осталог, као што је обећано, бити укинут Закон о смањењу пензија најкасније 30. септембра 2018. године.
Међу бројним изменама Закона о ПИО кључна је укидање смањења пензија, захваљујући којој ће октобарску пензију (исплата у новембру) пензионери добити са увећањем.

Доспеле, а неисплаћене пензије, закључно са пензијама за септембар 2018. године, исплатиће се у складу са одредбама Закона о привременом уређивању начина исплата пензија.

Новим законом биће утврђен правни основ којим се даје могућност Влади за исплату новчаног износа као увећања уз пензију у зависности од економских кретања и финансијских могућности буџета Републике Србије.

Поред тога, биће промењен начин обрачуна висине превремене старосне пензије за осигуранике којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (тзв. бенефицирани стаж), који одлазе у превремену старосну пензију уз смањење висине пензије, тако да се „пенали“ за ове осигуранике рачунају у односу на њихову снижену старосну границу за сваког конкретног осигураника са бенефицираним стажом, што ће се повољно одразити на висину пензије ових пензионера.

У циљу заштите суштине права на снижавање старосне границе највише до 50 година живота за осигуранике који раде на пословима са максималним степеном увећања стажа осигурања (12-18) и спречавања могућих злоупотреба, прописује се да је за ове осигуранике услов за остваривање наведеног права на снижавање старосне границе до 50 година живота, да имају навршене 2/3 стажа осигурања на пословима са максималним степеном увећања стажа осигурања, у односу на укупан стаж осигурања навршен на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

Обећали смо да ћемо укинути Закон о смањењу пензија када се финансијски стабилизује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање. Он је сада стабилан јер га држава дотира сумом која је испод нивоа који тражи Међународни монетарни фонд. Пензионери су веома важни за Владу Републике Србије и трудићемо се да им омогућимо најбоље услове. Ово је први закон од 2001. године, а било је тачно 5 измена и допуна до сада, који има све позитивне измене које су у корист пензионера и будућих пензионера, рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.

Министар финансија Синиша Мали истакао је да је усвајање Предлога закона о изменама и допунама Закона о ПИО створен предуслов за увећање пензија.

Као што смо и обећали, прве увећане пензије су октобарске, а биће исплаћене у новембру. Веома смо задовољни због тога што смо за ово увећање имали довољно новца у буџету, тако да није било потребно да радимо ребаланс. Наши најстарији суграђани су заслужни за успешне реформе које смо спровели, и захваљујући њима сада имамо стабилне јавне финансије. На томе ћемо им увек бити захвални, истакао је министар финансија.

Овим законом, такође ће бити укинуто 16 образаца, међу којима је и М4 образац, престаје да важи овлашћење Фонда да врши принудну наплату на име неуплаћених доприноса обуставом 1/3 пензије осигураницима који су сами обавезници уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, али се и успостављају пензионерске картице.

Такође, међу новинама је и утврђивање начина одређивања годишњег личног коефицијента за осигуранике који у матичној евиденцији немају утврђене податке о заради (војни осигураници и расељена лица), а смањиће се и број привремених решења променом начина обрачуна последње године стажа осигурања.

USPVLS: Manipulacije u najavama ukidanja Zakona o PUNIP

Predsedništvo Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, povodom najava ukidanja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, izdalo je saopštenje za javnost koje u celosti prenosim.

Posle konferencije za medije 25. 5. 2018. godine na kojoj je Predsednik Srbije najavio ukidanje Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i “ikad veće penzije” i kritika javnosti što se bavi pitanjima koje nisu u njegovoj nadežnosti, nadležno ministarstvo je otpočelo rad na pripremi predloga zakona kojim bi to trebalo da bude regulisano.
U vezi sa tim, očigledna je medijska strategija Vlade Srbije u kojoj se prikrivaju važne činjenice i manipuliše penzionerima i svim građanima Srbije.
Posle skoro četiri godine primene zakona kojima je deo penzija smanjen i obustavljeno redovno usklađivanje svih penzija u skladu sa rastom troškova života, prikrivaju se sledeće činjenice:
Navedeni zakoni su pripremljeni i doneti bez javne rasprave uz manipulacije da će smanjenje biti 10 odsto i da će trajati tri godine. Činjenica je da su penzije smanjene od 22 do 25 odsto i da primena Zakona traje već četvrtu godinu. Na takav način je oštećeno preko 850 000 penzionera i naslednika preminulih jer im nije isplaćeno oko 850 miliona evra, u proseku po 1000 evra.
Zakoni su predloženi uz obrazloženje da Srbiji preti bankrot zbog dotiranja Fonda PIO od strane države. Činjenica je da, osim političkih izjava, uz odsustvo stvarnih podataka poslovanja Fonda PIO, nije formalno dokazana i proglašena ugroženost javnih finansija. Tada aktuelni ministar finansija Dušan Vujović je nekoliko puta izjavljivao da javne finansije nisu bile ugrožene i da su navedeni zakoni doneti zbog reforme penzionog sistema. U prilog ovom stavu su izmene Zakona o PIO kojima je smanjen broj članova Upravnog odbora fonda PIO i obezbeđeno podržavljenje njegovim upravljanjem sa većinom predstavnika države u njemu.
Saglasnost za donošenje zakona nisu dali penzioneri nego rukovodstva Saveza penzionera Srbije i lažna partija penzionera PUPS a sve zbog učešća u vlasti njihovih funkcionera. Parola da je važno da penzije budu redovne bez obzira na njihovu visinu je prevara i obmana za penzionere jer samo funkcionerima PUPS-a i ostalih stranaka u vlasti, visina penzije uopšte nije važna, zbog enormnih prihoda po osnovu bavljenja politikom.
Prekidom redovnog usklađivanja, sve penzije su od 2013. godine, po tom osnovu, izgubile trku sa inflacijom odnosno kupovnu moć za oko 15-20 odsto. Ekonomisti procenjuju da, na takav način, od 2015. do 2018. godine, penzionerima nije isplaćeno preko 600 miliona evra godišnje, odnosno preko 2,4 milijarde evra.
Inicijative za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija Ustavni sud je 2015. godine Rešenjem odbacio uz obrazloženje kojima je faktički pokušao da opravda njegovo donošenje. Bez formalne ocene ustavnosti Zakona, Ustavni sud Srbije je sprečio podnošenje žalbi Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.
Najave ukidanja Zakona ponovo prate manipulacije penzionerima i javnošću Srbije u kojoj se ne postavljaju i ne daju odgovori na nekoliko važnih pitanja:
1. Kada će Ustavni sud, na inicijativu Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, izvrštiti ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, na osnovu akta o pokretanju postupka, koji je, u skladu sa Ustavom, potpisalo 27 poslanika Narodne skupštine Srbije?
2. Kako će država u skladu sa čl. 20. stav 1., čl. 58. Stav 2. i čl. 178. Zakona o PIO, regulisati povraćaj neisplaćenih delova penzije sa zakonskom kamatom? Ignorisanje ove obaveze će dovesti do ogromnog broja sudskih parnica za nadoknadu štete. Istina, država će u takvom scenariju “uštedeti” zbog neinformisanosti i bolesti velikog broja penzionera koji neće zatražiti zaštitu svojih prava na sudu. Postavlja se pitanje kakva je to država koja primorava svoje građane da se za svoja prava bore pred domaćim i međunarodnim sudovima.
3. Kako će se penzije usklađivati posle ukidanja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija? Najavljeno rešenje u kojem će Vlada Srbije odlučivati o usklađivanjima penzija će omogućiti nastavak siromašenja penzionera i političke zloupotrebe fonda PIO.
U medijskim nastupima se može razumeti nastojanje predstavnika vlasti i PUPS da izbegavaju razgovor o ovim pitanjima, ali gde nestade istraživačko, objektivno i kritičko novinarstvo? Samo na osnovu odnosa novinara prema ovim pitanjima može se pouzdano utvrditi koji mediji su pod kontrolom aktuelne vlasti.
Ovoga puta, za razliku od donošenja zakona o smanjenju i neusklađivanju penzija, Udruženje će, sa ostalim udruženjima penzionera, protestima ukazati na nemoralnost i neustavnost najavljenih zakonskih rešenja. Na ovakav način aktuelna vlast, među penzionerima, svojim postupcima proizvodi i političke nezadovoljnike jer je očigledno da samo promena političkog sistema i aktuelne vlasti može doneti pravdu u Srbiju.
Udruženje će nastaviti sa kampanjom Stavimo tačku na pljačku penzionera Srbije, da bi se oštećenim penzionerima i njihovim naslednicima nadoknadila učinjena šteta.

Jovan Tamburić,
Predsednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije