Саопштење са састанка Организационог тима протеста војних пензионера

ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ ПРОТЕСТА ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА
Број 1 од 6.9.2018. године

Саопштење са састанка

Дана 6.9.2018. године од 11 до 14 часова одржан је састанак Организационог тима, после изјашњавања дела чланова електронским путем о предлогу Плана припрема за протест донете су следеће одлуке:

1. Протест – јавно окупљање војних пензионера организовати 26.9.2018. године од 11 до 21 часа.

2. Јавна трибина „Правда за војне пензионере“ уз учешће адвоката биће организована 20.9.2018. године од 11 до 13 сати у сали ГО Нови Београд.

3. На састанку су усвојена задужења чланова тима у припреми протеста. Задужене колеге треба што пре да израде предлоге информације и флаера за протест како би могли да их користимо на целој територији Србије. За потребе организовања протеста у осталим градовима биће израђена информација, пријава јавног окупљања, говор на протесту и по потреби други документи.

4. Позивају се колеге да активно учествују у организовању протеста у градовима Србије јер је закључено да је то од велике важности за остварење циљева протеста.

5. Позивају се адвокатске канцеларије које заступају војне пензионере да помогну у обавештавању и анимирању пензионера да дођу на протест у Београду или учествују на протестима у градовима у којима они буду организовани.

6. Позивају се чланови удружења војних пензионера и ФБ групе: Војни пензионери Србије, Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије и Пензионери Србије да информишу своје пријатеље, комшије и чланове других удружења о припреми протеста и да их анимирају да учествују на протесту.

7. Позивају се удружења војних пензионера да се активно укључе у организовање протеста у другим градовима Србије.

ПЛАН ПРОТЕСТА ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Циљеви протеста:

а) Исказивања незадовољства са неуставним и незаконитим поступањем Владе Републике Србије доношењем Закључка 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, којим је војним пензионериа укинуто стечено и 8 година коршћено право на редовно усклађивање војних пензија од 4,21% за 2007. годину, урачунавјући га у ванредно усклађивање од 11,06 % од 1.1.2008. године.
2. Упознавања јавности, посланичких група у Народној скупштини Србије и Делегације ММФ у Србији са незаконитим Закључком Владе Р. Србије 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, којим је војним пензионерима извршено ванредно усклађивање пензија само за 6,57 %, уместо за 11,06 % као и свим пензионерима у Р. Србији, и тиме на неуставан и незаконит начин извршена дискриминација једне категорије корисника пензија у Србији.
3. Постављања Захтева Влади Републике Србије да одмах својим актом регулише повраћај редовног усклађивања војних пензија за 2007. годину од 4,21%.
4. Достављања захтева Високом савету судства и Врховном касационом суду да у складу са одлукама Уставног суда Србије у предметима ванредног усклађивања војних пензија за 11,06 %, обезбеде законито поступање судова у одлучивању по поднетим парничним тужбама за остваривање права на редовно усклађивање војних пензија за 2007. годину од 4,21 %, стечено по Закону о ВЈ (ВСЦГ) 2007. године по основу увећања плата ПВЛ од 01.09.2007. године.

Захтеви протеста:

Доношење акта Владе Србије којим би било враћено укинуто усклађивање војних пензија за 4,21% од 1.1.2008. године.

Време:

26.9. 2018. године, од 9 до 21 час.

Место одржавања протеста у Beограду:

Влада Србије, Ул. Немањина 11 и Високи савет судства, Ул. Ресавска 28 (Окупљање: Испред Владе Србије Немањина 11 и тротоари преко пута у Ул. Кнеза Милоша).
Протестна шетња: Влада Републике Србије, Ул. Немањина 11 - Високи савет судства, Ул. Ресавска 28.