Komentar na intervju Zorana Đorđevića, ministra za RZBSP, dat „Politici“

Predloženim izmenama i dopunama Zakona o PIO imaćemo situaciju da će se kroz "dodatak uz penziju" u budućnosti nekim kategorijama penzionera penzije povećavati, a ostalima uskladjivati. U odnosu na one prve, ostalima će se faktički smanjivati.
Do novembra 2014. g su se penzije svima usklađivale, na osnovu zakonom propisanih kriterijuma. Usledilo je smanjivanje penzija "bogatim" penzionerima, na osnovu neustavnog Zakona o PUNIP, a imaćemo uskoro i povećanje penzija "siromašnim" penzionerima kroz taj dodatak uz penziju.
Zakon o PIO je poznavao samo uskladjivanje penzija, na osnovu propisanih kriterijuma – merila.
I sada će ostati usklađivanje svih penzija u istom, minimalnom, procentu. Razlika je SAMO u tome sto će se sada pojaviti Vlada sa "pravnim osnovom" da kaže za gospodina još 1.000 hiljadu, a za gospođu još 2.000 dinara ili obrnuto.

Jednostavno rečeno socijalna politika će se voditi na račun sredstava penzionog fonda po Vladinim kriterijumima.

Држава убудуће одлучује када ће се и за колико увећавати пензије

http://www.politika.rs/scc/clanak/410842/Drzava-ubuduce-odlucuje-kada-ce-se-i-za-koliko-uvecavati-penzije

ИНТЕРВЈУ: ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Примања за око 1,75 милиона најстаријих у Србији неће се од Нове године усклађивати 1. априла и 1. октобра с растом инфлације и БДП-ом, већ ће та примања бити и већа и у складу с могућностима државе.
Октобарском пензијом, која стиже у новембру, неће бити незадовољан ниједан пензионер у Србији. Укидањем Закона о привременом умањењу пензија примања најстаријих се неће само вратити на ниво из октобра 2014. године, већ ће пензионери добити знатно веће принадлежности.
Пензионери страхују да им се после укидања овог Закона о привременом умањењу спрема нешто још горе. Треба ли да брину?
Нема никаквих тајни. Пензије ће од новембра ове године бити много веће него када су умањене пре четири године.
Према његовим речима, свако од њих већ данас може видети на пензијском исечку колика их пензија очекује, а некима од њих, онима са најнижим пензијама она ће бити и додатно увећана.
"Може свако да израчуна према својој пензији из 2014. за колико је то више. У међувремену су била три повећања, кумулативно укупно око осам одсто. Посебно повећање добиће они с најнижим пензијама до 32.000 динара. С тим што то повећање неће бити линеарно за све како се не би нарушио пензиони систем. Како се пензија приближава износу од 32.000 ово увећање ће бити све мање и мање да се не би догодило да онај ко прима 31.999 динара, након тога има више од оног ко иначе има пензију 32.000 динара", истакао је Ђорђевић.
Он је такође рекао да се убудуће пензије неће усклађивати два пута годишње, нити са растом инфлације и делом БДП-а, што ће, како је истакао, бити боље, јер ће пензионери добијати више од оног што би добијали да пензије наставе тако да се усклађују.
"Уместо тога, Влада ће пратити економски и привредни раст и могућности у земљи и према томе ће се и пензије повећавати. Држава ће да процењује када и колико ће да буде повећање пензија. То може да се посматра позитивно. Зато што би усклађивање с инфлацијом значило да нема потребе за већим пензијама, као да су ове довољно високе и да их треба држати на једном нивоу. Ми то не желимо. Овде је друга идеја у питању. Ако има још простора да пензије "скоче" изнад раста стандарда и да се приближе платама, да се тако и уради. Ово тим пре јер се претпоставља да ће бити још бољих времена и не желимо да пензионери добију минимум него да им дамо много изнад тога. Уосталом, они то и заслужују", рекао је Ђорђевић.
Поводом најаве укидање пенала за превремено пензионисање само за раднике с бенефицијама, он је рекао да и за раднике с бенефицијама остају пенали ако оду у пензију пре потребних година старости.
"Али управо ту има измена. Ако неко има бенефицирани радни, стаж где се година рачуна 18 месеци, а тај неко је почео да ради с 20 година и сада има 50 година старости и 40 година стажа каже - ја бих у пензију. Може, али закон каже - плаћаш пенале јер идеш пре 65. године, иако имаш 40 година стажа. Чему онда бенефиција. Изменама ћемо само исправити ту неправду према онима који су радили најтеже послове и ускладити године признате бенефицијама с годинама старости", каже министар.
Упитан има ли шансе да се за све пензионере укину казне за превремено пензионисање, што је предлагао и Социјално-економски савет, он је рекао да од тога за сада нема ништа.
"Цела Европа има пенале. Они су нужни јер пензиони фондови више не могу да се покривају дотацијама, имам све мање радне снаге, демографска слика је лоша, однос броја радника према пензионерима драстично је мањи него пре 30 година, а у овим околностима постоји и и могућност да онај ко се превремено пензионисао калкулише", каже Ђорђевић.
Он је, такође, одбацио тврдњу да се новим Законом о финансијском подршци породици поједине категорије породиља доводе у тежак положај.
"Прво и основно је да нема кашњења у исплати накнада. Новац се исплаћује сваког 20. у месецу за претходни месец. Многи питају зашто исплате нису 5. него 20. у месецу. То је тако јер није фер према оним женама које су се породиле крајем месеца и које би, ако је исплата на почетку месеца, морале да чекају наредни месец да би добиле новац. Датум је усклађен и с Трезором, како не бисмо угрозили и његов рад. Од јула је новац исплаћен за 2.035 нових породиља. До краја године исплатићемо разлику за друго, треће и четврто дете. Реч је о разлици за децу рођену од 25. децембра 2017. године до 30. јуна 2018. године", рекао је Ђорђевић.

JOŠ O PREDLOŽENIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PIO

https://www.facebook.com/sindikat.nezavisnost.7/posts/1086082884888633?__tn__=K-R

Kao što je navedeno u prethodnom tekstu, nadležno Ministarstvo i Vlada Republike Srbije, su izašli sa predlogom da se po hitnom postupku, bez prethodnih konsultacija sa relevantnim i reprezentativnim organizacijama sindikata i udruženja penzionera, menja Zakon o PIO.
Iako na ponuđeni predlog predstavnici reprezentativnih sindikata nisu dali saglasnost ni na stalnim radnim telima SES-a, ni na samoj sednici ove najviše institucije socijalnog dijaloga u zemlji, resorni ministar, odnosno Ministarstvo na čijem je čelu, su ’’obavestili’’ javnost, preko sredstava javnog informisanja, da su na predložene izmene i dopune dobili saglasnost Socijalno-ekonomskog saveta Republike, odnosno socijalnih partnera koji participiraju u radu SES-a. Takvu informaciju odmah je javno demantovao predsednik UGS NEZAVISNOST, koji je ujedno član SES-a.
Da se krivo ne shvati, UGS NEZAVISNOST i Sindikat penzionera Srbije ’’Nezavisnost’’ nisu protiv reformi u sistemu PIO, koje podrazumevaju i izmene i dopune pomenutog Zakona. Međutim, mi se zalažemo za istinske reforme siostema PIO, posebno na prihodovnoj strani. To podrazumeva, pre svega, aktiviranje novih realnih izvora sredstava za finansiranje prava po osnovu PIO (racionalno i efikasno korišćenje imovine Fonda PIO, učešće u dobiti iz javnih infrastrukturnih objekata čija je izgradnja delom finansirana i iz sredstava Fonda PIO...i dr).
Nikako se ne slažemo i svim raspoloživim sredstvima sindikalne borbe ćemo se boriti protiv zadiranja u Ustavom i zakonima zagarantovana stečena prava penzionera. Zbog toga smo preduzimali sve moguće, Zakonom propisane, mere da dokažemo da je Zakon o privremenom uređivanju isplate penzija, donet suprotnu Ustavu i aktuelnom Zakonu o PIO. Odmah po njegovom donošenju Sindikat penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’ je od Ustavnog suda tražio preispitivanje ustavnosti tog zakona, a nakon negativnog odgovora, podneli smo ustavnu žalbu na koju je odgovor stigao nakon više od tri godine!
Našu inicijativu, iznetu pre nekoliko meseci posredstvom poslaničkih grupa opozicionih parlamentarnih partija, da Skupština Srbije donese Zakon o stavljanju van snage Zakona o privremenom uređivanju isplate penzija, parlamentarna većina je glatko odbila.
Isto tako, ne slažemo se sa nekim predloženim izmenama i dopunama koje idu na štetu korisnika penzija (što se vidi iz dostavljenog mišljenja o predloženim izmenama i dopunama). Sada su se setili, iz neznanja ili loše namere, da taj Zakon ‘’ukinu’’ jednim članom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO.
Iz Saopštenja sa sednice Vlade na kojoj je usvojen predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO, vidi se nekoliko zabrinjavajućih činjenica, a pre svega:
• Predlagači navedenih izmena i dopuna ne znaju ni kako se zove Zakon koji stavljaju van snage, odnosno ukidaju. Ne radi se o ‘’zakonu o smanjenju penzija’’, jer PENZIJE NISU NIKAD SMANJENJE, već o Zakonu o privremenom uređivanju isplate penzija, što je velika i suštinska razlika !!!
• Iz prethodne, suštinske razlike, proizlazi i sledeća manipulacija aktuelnih vlasti – naime, stavljanjem ovog Zakona van snage, odnosno njegovim ukidanjem, ne povećavaju se penzije, kako se stalno “servira” penzionerima i široj javnosti, već se one vraćaju na nivo od pre donošenja neustavnog Zakona o privremenom uređivanju isplate penzija, odnosno na nivo koji je utvrđen u skladu sa važećim Zakonom o PIO! U skladu sa tim, o eventualnom povećanju penzija može se govoriti samo ukoliko iznos isplaćene penzije u novembru 2018. godine, bude za određeni % viši od iznosa penzije od pre donošenja neustavnog Zakona, uvećanog za sva Zakonom o PIO utvrđenim uvećanjima u periodu primene navedenog Zakona (od novembra 2014. pa do oktobra 2018.g.).
JOŠ NEŠTO, VRLO VAŽNO !!!
Stavljanje van snage ili ukidanje Zakona o privremenom uređivanju isplate penzija, i vraćanje nivoa penzija na iznos od pre novembra 2014. godine, znači i obavezu Vlade, odnosno nadležnog Ministarstva da obešteti sve penzionere kojima su za ove četiri godine penzije, mimo Ustava i Zakona o PIO, umanjivane.
Način i vreme obeštećenja, Vlada mora utvrditi posebnim zakonom ili drugim normativnim aktom, uz prethodne konsultacije sa reprezentativnim sindikalnim i penzionerskim organizacijama.
U suprotnom, oštećeni penzioneri mogu ostvarivanje svog prava tražiti pred domaćim i međunarodnim sudovima.
Sindikat penzionera Srbije ‘’Nezavisnost’’ i Advokatska kancelarija sa kojom je zaključen Sporazum o zastupanju naših članova, imaju spremnu kolektivnu tužbu Sudu za ljudska prava u Strazburu i oko 300 potpisanih punomoći za podnošenje tužbi pred nadležnim domaćim sudovima.
Predlažemo nadležnom Ministarstvu i Vladi da izbegne nepotrebno opterećenje Budžeta Republike plaćanjem sudskih troškova i zateznih kamata, te da oštećenim penzionerima predloži korektno vansudsko poravnanje kako bi se ovaj spor, što pre i sa što manje političke štete i materijalnih troškova za državu, konačno završio.