Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO

Poštovani!

U prilogu objavljujem Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO koji je od strane Vlade R. Srbije dostavljen Narodnoj skupštini R. Srbije i ušao u skupštinsku proceduru.
Tekst Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO preuzeo sam sa sajta Narodne skupštine R. Srbije, gde je danas objavljen.