Obaveštenje UVPS – GO Niš o mogućnosti učešća i prijavljivanju zainteresovanih članova udruženja za učešće na vojnoj paradi 01.11.2018. godine

U prilogu objavljujem gore navedeno Obaveštenje UVPS – GO Niš, u vidu fotografije, koju je objavio kolega Dušan Majstorović u FB grupi VPS. Fotografija nije baš najsrećnije uradjena, ali koga zanima može se pročitati. Obaveštenje se odnosi na formiranje podešalona veterana (vojnih i ratnih) na vojnoj paradi 01.11.2018. g.
Obzirom da se oko Obaveštenja razvila polemika, smatram za potrebnim da dam komentar.

Komentar:

Potpuno sam svestan svih kontroverzi učešća veterana (vojnih i ratnih) na vojnoj paradi 01.11.18. g. u sadašnjim uslovima, obzirom na odnos u društvu-državi prema veteranima i njihov neregulisan status.
UVPS - GO Niš je ovim obaveštenjem pozvalo svoje članove, mahom vojne penzionere - penzionisane oficire i podoficire, da se prijave (ako žele i sposobni su da podnesu napore) za učešće na paradi i tu ne vidim ništa sporno.
Ukoliko ne bude vojnih veterana (vojnih penzionera), koji su u velikom broju i ratni veterani, zainteresovanih za učešće na vojnoj paradi, veteranski podešalon će svakako biti formiran od nekih drugih ratnih veterana, a biće tu onih koji se baš i ne mogu nazvati ratnim veteranima.

Kritičarima učešća vojnih veterana (vojnih penzionera) na paradi postavljam jednostavno pitanje: šta je bolje?
Po meni je bolje da na paradi učestvuju vojni veterani (vojni penzioneri), mahom ujedno i ratni veterani, nego da učestvuju lažni ratni veterani.

Ukoliko je neko od članova FB grupe Vojni penzioneri Srbije ili korisnik sajta, koji je vojni veteran (vojni penzioner) zainteresovan za učešće na paradi mogu mu pomoći da učestvuje na paradi. Kolega Petković, predsednik UPPS - GO Niš, je ponudio da u broj vojnih veterana (penzionera) koji su oni dobili, kao kvotu, mogu ući i članovi naše FB grupe, odnosno korisnici ovog sajta, bez obzira da li su članovi UPPS, nebitno je da li su penzionisani podoficiri ili penzionisani oficiri. Izvolite ko želi, javite mi se!

Kada su u pitanju "kvote" koje sam pomenuo, poziv su dobila sva udruženja vojnih penzionera koja su udruženja od posebnog značaja za odbranu (jer su taj status stekla i priznat im je) ili pretenduju da to budu (postanu).
Pored ostalih kriterijuma taj status se stiče brojem članova iz kategorije vojnih penzionera - KVP, podnosi zahtev za sticanje-priznavanje takvog statusa i o tome donosi odluka od strane nadležnog organa. Status se ne stiče “podobnošću” ili “nepodobnošću”.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Obavestenje UVPS - GO Nis.jpg)Obavestenje UVPS - GO Nis.jpg 128 kB