Допис Канцеларији ММФ у Београду

УСПВЛС као правно лице и Организациони тим протеста војних пензионера, доставили су допис Канцеларији ММФ у Београду у вези заказаног протеста 26.09.2018. г.

У допису се наводи:

Предмет: Престанак дискриминације војних пензионера у Р. Србији и враћање стеченог и 8 година коришћеног права на друго редовно усклађивање војних пензија од 4,21 % за 2007. годину, информација._

Поштовани!

Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије и ФБ група “Војни пензионери Србије”, уз подршку Удружења пензионисаних подофицира Србије, Асоцијације војних ветерана Србије, Удружења пензионисаних војних лица Апатин, Асоцијације пензионисаних припадника Војске Србије и других удружења војних пензионера, организују 26.09.2018. године протест војних пензионера у Београду и појединим другим градовима Р. Србије у циљу:
Исказивања незадовољства са неуставним и незаконитим поступањем Владе Републике Србије доношењем Закључка 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, којим је војним пензионерима укинуто стечено и 8 година коришћено право на друго редовно усклађивање војних пензија од 4,21% за 2007. годину, урачунавањем истог у ванредно усклађивање свих пензија од 11,06 % за 2008. годину. Закључак није у складу са одлукама Уставног суда Србије: Уж 5287/2011, Уж 2666/2011, Уж 8405/2013 и Уж 2806/2014. Фонд ПИО такође, није извршио преко 6000 пресуда Управног суда, што је констатовала ДРИ у ревизији његовог пословања.
Влади Р. Србије ћемо предложити доношење акта којим би:
1. Војним пензионерима пензионисаним до 31.12.2007. године било признато право на ванредно усклађивање пензија у истом обиму (проценту) као и свим осталим пензионерима у Р. Србији, односно било враћено стечено и 8 година коришћено право на друго редовно усклађивање војних пензија од 4,21 % за 2007. годину, а које је Закључком Владе Р. Србије 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године укинуто односно урачунато у ванредно усклађивање свих пензија у Србији од 11,06 %.
2. Наложила РФ ПИО да корисницима војних пензија изврши превођење Решења о праву на пензију која су донета по војним прописима, са непостојећих тзв. војних бодова на личне бодове у складу са Законом о ПИО.
На протесту ћемо исказати и незадовољство игнорисањем наших ранијих предлога достављених Влади Р. Србије пет пута, са молбом да нас приме на разговор о решавању проблема дискриминације војних пензионера Србије.
У циљу превазилажења настале ситуације и решавања овог вишегодишњег проблема, замолили смо, позвали и предложили Влади Р. Србије да до 26.09.2018. године прими на разговор – састанак представнике Организационог тима протеста војних пензионера.
Познато нам је да сте од Владе Р. Србије тражили да на законит начин реши проблем неизвршеног ванредног усклађивања војних пензија од 11,06 % за 2008. годину, после чега је Влада Р. Србије донела наведени Закључак којим су војни пензионери дискриминисани у односу на све остале пензионере јер је само њима извршено ванредно усклађивање пензија за 6,57 %, уместо за 11,06 % као свим осталим пензионерима.
Оваквим поступањем Влада Р. Србије угрожава стабилност јавних финансија и врши дискриминацију преко 55.000 грађана Србије, то искуство је искористила за доношење Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и обуставу редовних усклађивања пензија са растом инфлације односно трошкова живота. У јавности се од стране Владе Р. Србије ствара утисак да је она на овакву политику условљена захтевима ММФ. Верујемо да Вам не одговара чињеница да сарађујете са владом која управља јавним финансијама тако што умањује стечена права својих грађана.
Молимо Вас да искористите свој утицај и пружите нам помоћ у решавању овог вишегодишњег проблема на законит начин, и у том смислу сугеришете представницима Владе Р. Србије да проблем реше у складу са наведеним одлукама Уставног суда, ставом 2. из члана 20. Устава Р. Србије по којем се „достигнути ниво људских и мањиндских права не може смањивати“ и стечена права грађана не могу умањивати и ставом 3. из члана 21. Устава по којем је „Забрањена свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.“
Верујемо да делимо став да ниједан закон и подзаконски акт, па ни наведени Закључак Владе Р. Србије, не сме да дискриминише грађане ни по једном основу.
У циљу детаљнијег упознавања са овим проблемом достављамо Вам и кратко образложење насталог проблема - извршеног трајним умањењем стеченог права – процента војне пензије у односу на пензијски основ за 4,21 %, Закључком Владе Р. Србије 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године.
У уверењу да ћемо имати Ваше разумевање унапред Вам захваљујемо.

У наставку овог дописа, у прилогу, следи Образложење насталог проблема за 4.21% након доношења Закључка владе којим је над војним пензионерима извршена дискриминација и извршено незаконито трајно умањење пензијског основа, за једно редовно усклађивање из 2007. г.