Odluka Ustavnog suda od 13.04.2017. g. po Už-5190/2015 i druge slične (još 5 odluka US)

Gore navedenu Odluku Ustavnog suda sam već objavljivao. Možda zatreba u borbi za 4,21 %, pa uz nju objavljujem jos 5 sličnih!

Na sednici Veća održanoj 13.04.2017. g. Ustavni sud je doneo Odluku po Už-5190/2015 koju je 12.08.2015. g. podnela Ivana Đokić iz Požege, preko punomoćnika Milisava Kurmazovića, advokata iz Užica, protiv presude Višeg suda u Užicu Gž. 453/15 od 15.06.2015. g.

Ustavni sud je utvrdio da je navedenom presudom Višeg suda u Užicu podnositeljki ustavne žalbe povređeno pravo na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava R. Srbije.

Ujedno Ustavni sud je ocenio da ustavna žalba ne sadrži ustavnopravne razloge koji bi ukazivali na to da je osporenom drugostepenom presudom povređeno pravo podnositeljke na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava R. Srbije, odnosno da nisu ispunjene Ustavom utvrđene pretpostavke za vođenje postupka, te je u tom delu odbacio ustavnu žalbu kao nedozvoljenu. Zahteve podnositeljke za naknadu materijalne i nematerijalne štete Ustavni sud je ocenio kao neosnovane i iste odbio.

U pogledu povrede prava na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava R. Srbije Ustavni sud je zaključio da je Viši sud u Užicu samo delimičnim usvajanjem tužbenog zahteva, podnositeljku ustavne žalbe doveo u bitno drugačiji položaj u odnosu na vojne penzionere čiji je istovrsni tužbeni zahtev usvojen u celini. Ustavni sud je na stanovištu da je činjenica da su sudovi poslednje instance, povodom iste činjenične situacije i istog pravnog pitanja donosili različite odluke, stvorila pravnu nesigurnost, odnosno takva praksa sudova suprotna je principu pravne sigurnosti i predstavlja dovoljan razlog da se utvrdi postojanje povrede prava na jednaku zaštitu prava.

Obrazloženje nalaza Ustavnog suda, na strani 5. (drugi pasus) navedene odluke, da ustavna žalba ne sadrži ustavnopravne razloge koji bi ukazivali na to da je osporenom drugostepenom presudom povređeno pravo podnositeljke na pravično suđenje je zasnovano na stavu da je postupajući drugostepeni sud dao dovoljne, jasne i ustavnopravno prihvatljive razloge kada je ocenio da tužilja potpada pod opšti režim penzijskog osiguranja od 01.01.2008. g. ali je isto u najmanju ruku nepotpuno, odnosno u tom obrazloženju nedostaje barem deo rečenice. Rečenica iz drugog pasusa na str. 5 ovako kako je napisana u suštini ne obrazlaže ništa.

Naravno, to je moje laičko mišljenje, dozvoljavam da će pravni stručnjaci iz te rečenice uspeti da izvuku suštinu – da li je tužilji trebalo umanjiti procenat vanrednog usklađivanja penzije (11,06 %) za procenat izvršenog drugog redovnog usklađivanja penzije (4,21 %), odnosno da li je takvim umanjenjem koje je izvršeno osporenom presudom povređeno pravo podnositeljke na pravično suđenje.

Kolegi vojnom penzioneru, sada advokatu, Milisavu Kurmazovicu zahvaljujem na ovim dokumentima. Napominjem kolega Milisav nije ucestvovao u formulisanju ovog propratnog teksta uz dokument – odluku Ustavnog suda.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Odluka Ustavnog suda od 13.04.2017. g. po Už-5190-2015.pdf)Odluka Ustavnog suda od 13.04.2017. g. po Už-5190-2015.pdf 1968 kB
Download this file (Scan20001.BMP)Scan20001.BMP 1068 kB
Download this file (Scan20002.BMP)Scan20002.BMP 1068 kB
Download this file (Scan20003.BMP)Scan20003.BMP 1068 kB
Download this file (Scan20004.BMP)Scan20004.BMP 1068 kB
Download this file (Scan20005.BMP)Scan20005.BMP 1068 kB