Трибина „Правда за војне пензионере“ 20.09.2018. године

Поштовани!

Јавна трибина „Правда за војне пензионере“ уз учешће адвоката биће организована 20.09.2018. године од 11 до 13 сати у сали ГО Нови Београд.
Најављена јавна трибина је непосредна припрема за протест војних пензионера због проблема 4,21 %, односно доживотне казне за војне пензионере и КВП, без одлуке суда.
На трибини учествују адвокати Јово Борић, Милисав Курмазовић, Лидија Златановић и Жарко Вујовић.

Свим корисницима војних пензија који су стекли пензију до краја 2007. године, Закључком Владе Србије 05 број: 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, укинуто је остварено и коришћено друго редовно усклађивање војних пензија за 2007. годину од 4,21% које је урачунато у ванредно усклађивање свих пензија од 01.01.2008. године од 11,06 % на основу Решења директора Републичког фонда ПИО: 01 број 181-431/08 од 25. јануара 2008. године, на који начин је извршена дискриминација војних пензионера. Вансудско поравнање са Фондом ПИО за 11,06 %, односно 6,57 %, не спречава захтев и право војних пензионера на стечено, коришћено и укинуто редовно усклађивање од 4,21 % за 2007. годину.
Ванредно усклађивање пензија у висини од 11,06 %, корисници војних пензија су стекли као и остали пензионери у Србији на основу Решења директора Фонда ПИО 01 број 181-431/08 од 25. јануара 2008. године. Стечено право надлежни Фонд СОВО није хтео да примени због Мишљења Министарства рада и социјалне политике, број 181-01-00211/2006-07 од 22. априла 2008. године, да је, просечна војна пензија већа од просека цивилних пензионера и да им то не следује. Због тога су оштећени покренули преко 35.000 поступака пред судовима у Србији.
Уставни суд Србије је после уставних жалби на одлуке судова донео четири битне одлуке: Уж-2666/2011, Уж-5287/2011, Уж-8405/2013 и Уж-2806/2014 којима је утврђено да корисници војних пензија имају право на ванредно усклађивање пензија у износу од 11,06 % почев од 01.01.2008. године на исти начин, под истим условима и у истој висини као и цивилни пензионери.
Влада Републике Србије је, после протеста војних пензионера, за решавање проблема донела Закључак Владе Србије 05 број: 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, у којем није уважила ставове у горе наведеним Одлукама Уставног суда, а које су одредбом чл. 104. Закона о Уставном суду, опште обавезујуће и државни и други органи су дужни да их у оквиру својих права и обавеза спроводе и извршавају.
Закључак Владе Републике Србије је резултат налога тадашњег председника Владе. Иако је ММФ наложио Влади Р. Србије да ванредно усклади пензије корисницима војних пензија за износ 11,06 %, председник Владе Александар Вучић је у Народној скупштини Србије изјавио да је то дуг од 300 милиона евра, а да ће Влада Р. Србије то да реши тако што ће да исплати само 160 милиона евра. То смањење са 300 на 160 милиона евра је уствари отетих 4,21 %, судских трошкова и законске камате на створени дуг. Наши адвокати сматрају да војни пензионери који су са Фондом ПИО склопили вансудско поравнање и даље имају право на друго редовно усклађивање пензија за 2007. годину у висини од 4,21 %.
Због очигледне дискриминације, преко 5 хиљада војних пензионера је наставило судске поступке за остваривање ванредног усклађивања пензије за 11,06 % без урачунавања у њега 4,21 % или је покренуло нове судске поступке за остваривање другог редовног усклађивања пензије у 2007. години у висини од 4,21 %. Остали су успавани објашњењима УВПС да је то решена ствар.
Због незаконитог вођења судских поступака и спровођења наведеног Закључка Владе Србије услед утицаја извршне власти на судство група адвоката је у фебруару 2018. године упутила притужбу Високом савету судства на рад појединих судија и судова са захтевом да обезбеди регуларно вођење поступака, извођење доказа и добијање пресуда које ће бити написане у складу са законом ради кориштења права на судску заштиту пред вишим судовима.

Списак уплата средстава за трошкове јавног окупљања бр. 7

Поштовани!

До сада је за трошкове јавног окупљања – протест војних пензионера 26.09.2018. године прикупљено 36.175,09 динара.
Позивам вас да, у складу са својим могућностима, подржите припрему и одржавање протеста војних пензионера и извршите уплату партиципације трошкова протеста.
Колегинице и колеге војни пензионери и КВП који желе подржати припрему и одржавање протеста војних пензионера због трајног укидања другог редовног усклађивања војних пензија од 4,21 посто за 2007. годину, претварањем истог у део ванредног усклађивања пензија од 11,06 посто за 2008. годину, могу то учинити уплатом партиципације на:
- жиро рачун: 105-3275-98,
- сврха уплате: партиципација за трибину и јавно окупљање,
- прималац: УСПВЛС, Дечанска 14, Београд,
- у позив на број: уписати првих 7 цифара матичног броја (ЈМБГ).