Još poneka o penzijama

Današnja “Politika”, rubrika Pogledi. Autor Ratko Marković. Tekst: „Još poneka o penzijama“, u prilogu.
Pored toga, članak „Nacionalne penzije nema ko da poveća“, takođe u današnjoj „Politici“.