Zahvalnost UPPS - GO Niš na podršci protestu vojnih penzionera i akt APPVS o podršci protestu

Poštovani!

Na sajtu Udruženja penzionisanih podoficira Srbije (UPPS), koje je pružilo podršku protestu vojnih penzionera, postavljene su juče sve bitne informacije i dokumenta o protestu vojnih penzionera 26.09.18. godine. Možete ih pogledati na http://www.upps.rs/protest-vojnih-penzionera/

Kolegama iz UPPS, posebno GO Niš, zahvaljujem na saradnji i pomoći u informisanje vojnih penzionera i KVP o protestu.

Ujedno vas obaveštavam da je FB grupi Vojni penzioneri Srbije juče, Asocijacija penzionisanih pripadnika Vojske Srbije (APPVS) dostavila u pisanoj formi akt – Odluku o podršci protestu vojnih penzionera, od strane ovog udruženja.
Akt APPVS o podršcu protestu vojnih penzionera, u pdf formatu, objavljujem u prilogu.

U telefonskom kontaktu predsednik Udruženja vojnih beskućnika Srbije (UVBS), kolega Vlado Đukić, jutros me usmeno obavestio o odluci ovog udruženja da podrži protest vojnih penzionera i pozove svoje članove da u protestu uzmu učešće. Akt - Odluku o podršci protestu vojnih penzionera će mi dostaviti u pisanoj formi u četvrtak i isti će biti objavljen na sajtu.

Kolegama iz APPVS i UVBS zahvaljujem na saradnji i pomoći u informisanje vojnih penzionera i KVP o protestu.

U aktu APPVS se navodi:

АСОЦИЈАЦИЈА ПЕНЗИОНИСАНИХ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Бр. 75-18
12.09.2018. године

Подршка протесту војних пензионера,
доставља ._

ФБ група Војни пензионери Србије

Поштовани!
1. Узимајући у обзир да су војни пензионери доведени на ивицу социјалне издржљивости и да се не види редован правни пут за остваривање нарушених права Асоцијација пензионисаних припадника Војске Србије (АППВС) пружа пуну подршку јавном окупљању - протесту војних пензионера који организује ФБ група Војни пензионери Србије заједно са другим удружењима војних пензионера са циљем:
а) Исказивања незадовољства незаконитим поступањем Владе Републике Србије доношењем и спровођењем Закључка 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, којим је војним пензионерима укинуто стечено и 8 година коришћено право на редовно усклађивање војних пензија од 4,21 % за 2007. годину, његовим урачунавањем и претварањем у део ванредног усклађивање свих пензија у Р. Србији од 11,06 % од 01.01.2008. године.
б) Упознавања јавности и представништа ММФ у Србији са наведеним незаконитим Закључком Владе Р. Србије који према ставу Уставног суда Србије нема карактер општег правног акта, а којим је дата сагласност Фонду ПИО да се војним пензионерима изврши ванредно усклађивање пензија само за 6,57 %, уместо за 11,06 % као и свим пензионерима у Србији, чиме је извршена дискриминација једне категорије корисника пензија.
в ) Постављања Захтева Влади Републике Србије да својим актом регулише повраћај редовног усклађивања војних пензија за 2007. годину од 4,21 %.
г) Достављања захтева Високом савету судства и Врховном касационом суду да, у складу са одлукама Уставног суда Србије у предметима ванредног усклађивања војних пензија за 11,06 %, обезбеде законито поступање судова у одлучивању по поднетим парничним тужбама за остваривање права на редовно усклађивање војних пензија за 2007. годину од 4,21 %, стечено по Закону о ВЈ (ВСЦГ) 2007. године, по основу увећања плата ПВЛ од 01.09.2007. године.
2. Позивамо све војне пензионере да у складу са својим финансијским могућностима, партиципирају у трошковима одржавања протеста и учествују на протесту.
3. Сматрамо да протести морају бити нестраначки и без вређања личности државних функционера, односно морају бити достојанствени и искључиво у функцији остваривања наших закинутих права – исто као што су били протести одржани 29.09.2015. године на коме су учествовала сва удружења која сада подржавају протесте..
4. Такође сматрамо да се не сме пристати на формирање комисија и радних група за разматрање тога проблема будући да је правно све јасно, односно уклађивање војних пензија за 4.21 % мора се извршити одмах.
5. У случају да се не одговори позитивно на наше оправдане захтеве протесте интезивирати до испуњења истих.

У Београду, 12.09.2018. године

Председник АППВС
Владислав Милосављевић

 

Списак уплата средстава за трошкове јавног окупљања бр. 8

Поштовани!

До сада је за трошкове јавног окупљања – протест војних пензионера 26.09.2018. године прикупљено 38.376,09 динара.
Позивам вас да, у складу са својим могућностима, подржите припрему и одржавање протеста војних пензионера и извршите уплату партиципације трошкова протеста.
Колегинице и колеге војни пензионери и КВП који желе подржати припрему и одржавање протеста војних пензионера због трајног укидања другог редовног усклађивања војних пензија од 4,21 посто за 2007. годину, претварањем истог у део ванредног усклађивања пензија од 11,06 посто за 2008. годину, могу то учинити уплатом партиципације на:
- жиро рачун: 105-3275-98,
- сврха уплате: партиципација за трибину и јавно окупљање,
- прималац: УСПВЛС, Дечанска 14, Београд,
- у позив на број: уписати првих 7 цифара матичног броја (ЈМБГ).