Приговор РФ ПИО на налаз и мишљење вештака Ковачевић Милaнка у парници по тужби Радаковић Ратка за 4,21 %

Поштовани!

Овај парнични поступак, по тужби Радаковић Ратка за 4,21 %, води се пред Првим основним судом у Београду. Адвокат тужиоца у овом предмету је Цветек Вјекослав, а судски вештак Ковачевић Милaнко.

Подаци о предмету су следећи:
Број предмета: П 9090/2017
Статус: НИЈЕ РЕШЕН
Датум пријема: 16/06/2017
Основ спора: НАКНАДА ШТЕТЕ , Износ: 50000.00 ДИН

Припремно (прво) рочиште је одржано 08.11.2017. г. након што је тужени 07.09.2017. г. поднео Одговор на тужбу.
Рочишта која су била заказана 22.02. и 17.05.2018. године нису одржана.
По налогу суда вештак Ковачевић Милaнко је извршио вештачење и суду доставио Налаз и мишљење на укупно 19 страна дана 09.07.2018. г.
РФ ПИО је на тај налаз и мишљење вештака поднео Приговор који је предат суду 01.08.2018. г.
Након тога је адвокат 17.09.2018. поднео суду поднесак, а посљедње (друго) рочиште у овом предмету одржано је 19.09.2018. г.

У прилогу објављујем Приговор који је РФ ПИО поднео на Налаз и мишљење вештака да би сте се упознали на које све начине РФ ПИО покушава да оспори право војних пензионера и КВП на друго редовно усклађивање пензија за 2007. г. од 4,21 %. При томе РФ ПИО оспорава детаљан и свеобухватан налаз и мишљење вештака, називајући га произвољним и без доказне вредности.

Налаз и мишљење вештака Ковачевић Милaнка од 09.07.2018. г. ћу објавити накнадно, као посебан документ.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Prigovor RF PIO na nalaz i misljenje vestaka.pdf)Prigovor RF PIO na nalaz i misljenje vestaka.pdf 370 kB