Налаз и мишљење вештака Ковачевић Милaнка у парници по тужби Радаковић Ратка за 4,21 %

Поштовани!

Овај парнични поступак, по тужби Радаковић Ратка за 4,21 %, води се пред Првим основним судом у Београду. Адвокат тужиоца у овом предмету је Цветек Вјекослав, а судски вештак Ковачевић Милaнко.
У прилогу објављујем аргументован, детаљан и свеобухватан Налаз и мишљење вештака Ковачевић Милaнка, да би сте се са њим упознали и проучили га. РФ ПИО је покушао да оспори налаз и мишљење вештака, називајући га произвољним и без доказне вредности.

Komentar:

Napominjem da u ovoj parnici kolega Ratko potražuje naknadu štete za period od 01.11.2015. g. nadalje, odnosno od kada su vojne penzije uskladjene za 6,57 % na osnovu Zaključka Vlade od 30.10.2015. godine, umesto da su vanredno uskladjene za 11,06 %.
Time je drugo redovno uskladjivanje vojnih penzija za 2007. g. od 4,21 % postalo deo vanrednog uskladjivanja svih penzija za 11,06 %, odnosno praktično ukinuto.
Dobro proučite ovaj nalaz veštaka. Taj nalaz veštaka je jako dobar osnov za formulisanje i podnošenje parnične tužbe protiv RF PIO za naknadu štete zbog ukidanja drugog redovnog uskladjivanja vojnih penzija za 2007. g. od 4,21 %.
Lično mislim da u parnici tu naknadu štete treba potraživati od 01.11.2015. g. kao što su to uradili kolega Ratko i njegov advokat.

Подаци о предмету су следећи:

Број предмета: П 9090/2017
Статус: НИЈЕ РЕШЕН
Датум пријема: 16/06/2017
Основ спора: НАКНАДА ШТЕТЕ , Износ: 50000.00 ДИН
Припремно (прво) рочиште је одржано 08.11.2017. г. након што је тужени 07.09.2017. г. поднео Одговор на тужбу.
Рочишта која су била заказана 22.02. и 17.05.2018. године нису одржана.
По налогу суда, вештак Ковачевић Милaнко је извршио вештачење и суду доставио Налаз и мишљење на укупно 19 страна дана 09.07.2018. г.
РФ ПИО је на тај налаз и мишљење вештака поднео Приговор који је предат суду 01.08.2018. г.
Након тога је адвокат 17.09.2018. поднео суду поднесак, а посљедње (друго) рочиште у овом предмету одржано је 19.09.2018. г.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Veštačenje veštaka Kovačević Milanka.pdf)Veštačenje veštaka Kovačević Milanka.pdf 2660 kB