Оцена Предлога закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању

20. септембар 2018.

Фискални савет негативно оцењује предложене законске измене којима се, поред укидања закона о привременом смањењу пензија, укида и формула за усклађивање пензија и Влади даје дискрециона могућност да исплаћује „новчано увећање“ уз пензију. Предлог да се укине формула за усклађивање пензија би угрозила предвидљивост која карактерише европске пензијске системе, чиме би се пензијски систем Србије деградирао на ниво најнестабилнијих система у земљама Северне Африке и Блиског Истока. Такође, предлог да се уведе дискрециона могућност Влади да исплаћује „новчано увећање“ уз пензију није у складу са принципима пензијског осигурања и крши принципе одговорне социјалне политике. Отуда предлажемо да се законске измене повуку како не би дошло до угрожавања једног од кључних економских и друштвених система у Републици Србији.

Прилог: Оцена Предлога закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ocena Predloga izmena i dopuna Zakona o PIO.pdf)Ocena Predloga izmena i dopuna Zakona o PIO.pdf 309 kB