Pismo predsednika UVBS Ministru odbrane od 20.09.2018. godine

Poštovani gospodine Ministre!

Danas je u vašem Ministarstvu sa stanarima hotela Bristol, članovima Udruženja vojnih beskućnika, održan sastanak u vezi rešenja njihovog stambenog zbrinjavanja.

Pravnom zastupniku stanara nije omogućeno prisustvo sastanku iako se radi isključivo o pravnom pitanju. To je grubo kršenje Ustava R. Srbije i ljudskih prava stanara hotela Bristol.

Pošto je novi sastanak ponovo zakazan za sutra (21.09.) u 14.30 časova zahtevamo da se pravnom zastupniku stanara hotela Bristol, advokatu Autišer Darku iz Pančeva omogući prisustvo.

Molimo Vas da nas o istom hitno obavestite.

P R E D S E D N I K
Vlado Đukić s.r.

 

Каko se postupa sa onima koji iznose u javnost sva mešetarenja sa stanovima namenjenim za raseljavanje porodica vojnih beskućnika iz hotela “Bristol”, pogledajte u prilogu Obaveštenje VU "Dedinje".

Reportaža o pokušaju prevare Vojnih beskućnika iz Bristola

Zahvalnost UVBS na podršci protestu vojnih penzionera Srbije 26.09.2018. g.

Poštovani!

Obaveštavam da je FB grupi Vojni penzioneri Srbije jutros, Udruženje vojnih beskućnika Srbije (UVBS) dostavilo u pisanoj formi akt – Odluku o podršci protestu vojnih penzionera, od strane ovog udruženja.

Akt UVBS o podršcu protestu vojnih penzionera, u pdf formatu, objavljujem u prilogu.

U telefonskom kontaktu predsednik Udruženja vojnih beskućnika Srbije (UVBS), kolega Vlado Đukić, dana 19.09.2018. g. usmeno me obavestio o odluci ovog udruženja da podrži protest vojnih penzionera i pozove svoje članove da u protestu uzmu učešće.

Kolegama iz UVBS zahvaljujem na saradnji i pomoći u informisanje vojnih penzionera i KVP o protestu.

U aktu UVBS se navodi:

УДРУЖЕЊЕ ВОЈНИХ БЕСКУЋНИКА СРБИЈЕ (УВБС)
Бр. 84
20.09.2018. године

 

Подршка протесту војних пензионера,
доставља ._

ФБ група Војни пензионери Србије

Поштовани!

1. Узимајући у обзир да су војни пензионери доведени на ивицу социјалне издржљивости и да се не види редован правни пут за остваривање нарушених права Удруженја војних бескућника Србије (УВБС) пружа пуну подршку јавном окупљању - протесту војних пензионера који организује ФБ група Војни пензионери Србије заједно са другим удружењима војних пензионера са циљем:
а) Исказивања незадовољства незаконитим поступањем Владе Републике Србије доношењем и спровођењем Закључка 05 број 181-11689/2015 од 30.10.2015. године, којим је војним пензионерима укинуто стечено и 8 година коришћено право на редовно усклађивање војних пензија од 4,21 % за 2007. годину, његовим урачунавањем и претварањем у део ванредног усклађивање свих пензија у Р. Србији од 11,06 % од 01.01.2008. године.
б) Упознавања јавности и представништа ММФ у Србији са наведеним незаконитим Закључком Владе Р. Србије који према ставу Уставног суда Србије нема карактер општег правног акта, а којим је дата сагласност Фонду ПИО да се војним пензионерима изврши ванредно усклађивање пензија само за 6,57 %, уместо за 11,06 % као и свим пензионерима у Србији, чиме је извршена дискриминација једне категорије корисника пензија.
в ) Постављања Захтева Влади Републике Србије да својим актом регулише повраћај редовног усклађивања војних пензија за 2007. годину од 4,21 %.
г) Достављања захтева Високом савету судства и Врховном касационом суду да, у складу са одлукама Уставног суда Србије у предметима ванредног усклађивања војних пензија за 11,06 %, обезбеде законито поступање судова у одлучивању по поднетим парничним тужбама за остваривање права на редовно усклађивање војних пензија за 2007. годину од 4,21 %, стечено по Закону о ВЈ (ВСЦГ) 2007. године, по основу увећања плата ПВЛ од 01.09.2007. године.
1. Позивамо све војне пензионере да учествују на протесту као и да у у складу са својим финансијским могућностима, партиципирају у трошковима одржавања протеста.
2. Сматрамо да протести морају бити нестраначки, без политичких тема и без вређања личности државних функционера, односно морају бити достојанствени и искључиво у функцији остваривања наших закинутих права.
3. Будући да је правно све јасно, уклађивање војних пензија за 4.21 % мора се извршити одмах.
4. У случају да се не одговори позитивно на наше оправдане захтеве протесте интезивирати до испуњења истих.
5. Како је проблем војних бескућника изузетно велики сматрамо да ФБ група треба да подржи војне бескућнике, а по потребе и у протесту.

У Београду, 20.09.2018. године

Председник УВБС
Владо Ђукић