Počelo 10. vanredno zasedanje Narodne skupštine R. Srbije

U Skupštini Srbije počelo je danas 10. vanredno zasedanje, a na dnevnom redu je više zakonskih predloga, među kojima su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju i izmene i dopune Odluke o finansijskom planu Republičkog fonda za PIO.
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, biće ukinut Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija (smanjenju penzija) i to najkasnije do 30. septembra 2018. g.
Penzioneri će oktobarsku penziju, koju će podizati u novembru mesecu dobiti bez umanjenja. Podsetimo, penzije su smanjenje 2014. godine pod obrazloženjem da je država pred bankrotom. Za četiri godine, mnogo puta su penzioneri izlazili na ulice i protestovali, pozivali Ustavni sud da reaguje i da ocenu ustavnosti, bili su spremni da idu i u Strazbur po svoja prava.
Zakon o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju još jedna su tačka dnevnog reda. Predviđeno je da se osporeni doktorati stečeni na fakultetima koji u momentu izdavanja diploma nisu imali dozvolu za izvođenje magistarskih i doktorskih studija - budu priznati. Time se priznaje 103 diplome sa 22 fakulteta, koje je Komisija za akreditaciju osporila.
Iz resornog ministarstva poručili su da je u pitanju bio formalno-pravni problem odnosno administrativni problem i da, kako tvrde, mnogi državni fakulteti u tom trenutku (odnosno od 2005. godine kada su nastale diplome prema proceni Komisije za akreditacije) nisu imali dozvolu za izvođenje magistarskih i doktorskih studija. Nacionalni savet za visoko obrazovanje jednoglasno je prihvatio izmene i dopune ovog zakona.
U Skupštini Srbije su i članovi Vlade, koji svako iz svog resora brane predložene zakone pred poslanicima.

Đorđević: Oktobarska penzija bez umanjenja
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je da se ukida zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija i da će oktobarska penzija biti isplaćena bez umanjenja.
Obrazlažući zakon o Izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u Skupštini Srbije, ministar je rekao da stupanjem na snagu tih izmena od 30. septembra prestaje da važi Zakon o privremenom smanjenju penzija.
Objasnio je da osnov za isplatu penzije za oktobar i njeno dalje usklađivanje, čini penzija isplaćena, odnosno pripadajuća za oktobar 2014. godine, a usklađena po važećim propisima. Kako je dodao, ako je penzija u oktobru 2014. godine bila 50.000 dinara, nakon stavljanja zakona van snage iznosiće 53.954 dinara.
Ustanovljava se mogućnost uvećanja uz penziju, u zavisnosti od ekonomskih kretanja i finansijskih mogućnosti budžeta Srbije, uz ograničenje da sredstva za to ne mogu biti veća od 0,3 odsto BDP na godišnjem nivou.
Izmene i dopune predviđaju i promenu načina obračuna visine prevremene starosne penzije za osiguranike kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, takozvani benificirani radni staž, a odlaze u prevremenu penziju uz smanjenje visine penzije, tako da se "penali" za osve osiguranike računaju u odnosu na sniženu starosnu granicu za svakog konkretnog osiguranika sa benificiranim radnim stažom.
Time se, kako se navodi, pravednije obračunava visina prevremene starosne penzije za te osiguranike, jer se uzima u obzir za njih snižena starosna granica, a ne opšta starosna granica kao do sada.
Izmenama, kako je rekao, prestaje ovlašćenje Fonda da vrši prinudnu naplatu neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje obustavom jedne trećine penzije osiguranicima koji su obveznici uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Đorđević je rekao da je ključni razlog za potrebu rebalansa finansijskog plana Fonda PIO ukidanje Zakona o privremenom uređenju penzija, jer je potreban viši iznos namenjen za isplatu neto penzija.
On je rekao da su, počev od isplate penzija za oktobar, za isplate penzija po prestanku važenja Zakona o privremenom uređenju penzija, odnosno za oktobar i novembar, potrebne dodatne 4,64 milijarde dinara, odnosno 2,32 milijarde dinara mesečno.
Sa tim sredstvima, kako je rekao, ukupna sredstva za isplatu penzija iznose 527,64 milijarde dinara i viša su od prvobitno planniranih za 640 miliona dinara.
"Ovo povećanje je očekivano, jer penzije dalje neće biti isplaćivane u sniženom iznosu", rekao je Đorđević.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2790-18.pdf)2790-18.pdf 390 kB
Download this file (F SAZIV i Zahtev 10. VANREDNO U 11. SAZIVU.doc)F SAZIV i Zahtev 10. VANREDNO U 11. SAZIVU.doc 37 kB