Случај посланика СРС и повлачења потписа на Предлог Уставном суду за оцену уставности Закона о ПУНИП

Уставном суду је наведени предлог поднет 06.08.2018. године. Потписало га је 27 народних посланика.
Предлог Уставном суду за оцену уставности Закона о ПУНИП потписало је 7 народних посланика из СРС. То су:
- Божидар Делић, СРС, Београд, 1956.
- Томислав Љубеновић, СРС, Лесковац, 1951.
- Зоран Деспотовић, СРС, Пријепоље, 1965.
- Миљан Дамјановић, СРС, Београд, 1984.
- Немања Шаровић, СРС, Београд, 1974.
- Момчило Мандић, СРС, Београд, 1954.
- Весна Николић Вукајловић, СРС, Краљево, 1962.

Према сазнањима којa имамо, поједини посланици СРС су повукли своје потписе на Предлог Уставном суду за оцену уставности Закона о ПУНИП, што само потврђује ставове да своје потписе на Предлог нису дали ради нас, већ ради своје афирмације, а можда и остваривања одређене личне користи уколико накнадно те потписе повуку.
Да ли би требало јавно објавити имена народних посланика СРС који су наводно повукли потписе на Предлог Уставном суду за оцену уставности Закона о ПУНИП?