Пензије веће, али су пензионери још неспокојни

Аутор: Ј. Петровић-Стојановић, уторак, 02.10.2018. - http://www.politika.rs/scc/clanak/412333/Penzije-vece-ali-su-penzioneri-jos-nespokojni

Иако ће им се наредног месеца вратити умањене пензије и увећати од осам до 13,3 одсто, већина најстаријих страхује када ће им уследити ново повећање и да ли ће га бити
Пензије у Србији од понедељка се усклађују са Законом о буџету, што значи да ће влада убудуће повећавати примања најстаријих у зависности од раста буџетских прихода. Пензије би требало, како обећавају из владе, да буду веће од инфлације, односно раста цена на мало.
Од пре два дана, после четири године, укинут је и Закон о привременом умањењу пензија, којим су сва примања већа од 25.000 динара, од октобра 2014. године, умањена 22 односно 25 одсто. Имајући то у виду 1,7 милиона пензионера би, наредног месеца, с пензијским извештајем могло да добије оно што им је одузето, плус увећање од 8,4 до 13,3 одсто у зависности од висине пензије.
Тако би они који су пре смањења примали по 26.000 динара с октобарским чеком требало да приме 29.132,5 динара. Пензионери чија су примања била 45.000 динара до 2014. године сада би требало да приме 49.145,6, а они који су примали по 70.000 динара, повећање од око шест хиљада динара – 76.122.4 динара.
Иако би већи износ на чеку требало буде лепа вест за пензионере, највећи део њих страхује шта ће бити убудуће и када ће бити новог повећања. Јер, нема више формуле за израчунавање примања, а питање је шта ће бити с буџетских приходима.
Тим поводом председници владе, скупштине, али и посланицима, обратила су се бројна пензијска удружења, тражећи какву-такву гаранцију да ће им зарађене пензије бити исплаћиване и убудуће и да ће бити веће бар за раст цена на мало.
Председник Удружења војних пензионера Србије, Љубомир Драгањац, каже да је досадашњим Законом о ПИО (чланом 80) било регулисано усклађивање пензија на основу раста цена, инфлације и пораста бруто националног дохотка. Усклађивање пензија било је два пута годишње, што је било повољно и праведно за државне финансије и за пензионере.
– Предлогом измена и допуна садашњег системског Закона о ПИО (чланом 9) предвиђа се усклађивање пензија на начин утврђен прописима којима се уређује буџет и буџетски систем. Практично се може догодити да усклађивања и не буде. Сматрамо да у системском закону о ПИО треба да се задрже садашња решења, а буџетом обезбеде потребна средства за усклађивање – каже Драгањац.
С тим у вези, додаје, потребно је утврдити регулативу (раст цена и плата) на основу које би се пензије аутоматски усклађивале једном или два пута годишње, због чега војни пензионери очекују да се размотри овај предлог и да се донесе одговарајуће решење.
У Удружењу синдиката пензионера Србије, кажу да вербално изрицање захвалности „да су пензионери поднели највећи терет фискалне консолидације треба поткрепити и враћањем одузетог”. Држава је дужна да поред укидања Закона о привременом смањивању пензија, свим пензионерима, законским наследницима преминулих, врати целокупан износ умањених пензија, уз припадајуће камате.
Пензиони систем регулисан је озбиљним законом, по коме су бивши радници стекли пензиона права. Никаквим законом скупштина, не може да измени права стечена ранијим системским законима и усвоји решења да се пензиони систем регулише без икаквих критеријума и зависи од воље извршне власти, стоји у писму овог удружења.
Отворио се и нови проблем због тога што пензије од октобра неће бити линеарно повећане, што такође урушава пензијски систем. Уколико држава мисли на најсиромашније грађане и пензионере онда би било добро да формира социјални фонд и исплаћује им социјалну помоћ, а ПИО фонд нека у складу са Законом о ПИО исплаћује пензије онако како су зарађене и утврђене решењима.
ПИО фонд није социјална установа, већ нека врста штедионице засноване на међугенерацијској солидарности у коју људи уплаћују доприносе исто као што их уплаћују на рачуне у банкама. Зависно од дужине и висине улагања зависи и износ њихове пензије. Ако је она некоме премала онда је таква особа социјални случај, али то никакве везе нема са ПИО фондом, закључују у Удружењу.