Koje su najvažnije izmene penzijskog Zakona

03. oktobar 2018. - http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:752819-Koje-su-najvaznije-izmene-penzijskog-Zakona

"Novosti" donose još nekoliko važnih odredaba nedavno izmenjenog Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju koje se tiču sadašnjih i budućih penzionera

NARODNA skupština je 29. septembra usvojila izmene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Osim ukidanja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija koji je i izazvao najviše interesovanja među penzionerima, "Novosti" donose još nekoliko važnih odredaba koje se tiču sadašnjih i budućih penzionera.
1. Novac namenjen penzijsko-invalidskom osiguranju ubuduće će moći da se koristi i za isplatu novčane pomoći penzionerima sa najnižim primanjima. Vlada će utvrđivati kada je ta pomoć neophodna za većinu korisnika kao i iznos koji će im biti isplaćivan. Prema najavama nadležnih, već u novembru na račune najsiromašnijih mogao bi da stigne ovaj novac. Kako objašnjavaju nadležni, prilikom utvrđivanja iznosa vodiće se računa o bilansnim mogućnostima Fonda.
2. Predviđena je isplata novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju koji će zavisiti od finansijskih mogućnosti državnog budžeta i ekonomskih kretanja, ali pritom on ne sme da bude veći od 0,3 odsto BDP na godišnjem nivou. Uslove, dinamiku i visinu isplate utvrđivaće Vlada, a novac će stizati iz državne kase, dok će obračun i isplatu raditi Fond.
3. Uveden je drugačiji način obračuna penala za radnike koji su tokom rada imali staž sa uvećanim trajanjem, odnosno beneficirani, a koji odlaze u prevremenu starosnu penziju. U slučaju kada starosna granica snižava starosnu penziju u zavisnosti od stepena uvećanja staža osiguranja, od sada će se umanjenje računati u odnosu na tu sniženu granicu za svakog konkretnog osiguranika sa benificiranim stažom, umesto kao do sada u odnosu na opštu starosnu granicu od 65 godina života.
4. Izmenjen je i član 15 Zakona o PIO koji se odnosi na samostalne uplate doprinosa. Prema novim odredbama, ukoliko osiguranik ne podnese zahtev za prestanak svojstva osiguranika, a ne plati doprinose u roku od šest meseci, to svojstvo će mu automatski prestati. To znači da u slučaju da se uključi u obavezno osiguranje, praktično neće imati obavezu uplate dospelih neuplaćenih doprinosa.
5. Ukida se 16 obrazaca od 1. januara 2019. godine, čime će se pojednostaviti procedure, brže ostvarivati prava, smanjiti obaveze poslodavaca u vidu popunjavanja različitih prijava i njihovog dostavljanja Fondu, smanjiće se administrativni troškovi. Među ukinutim obrascima je i M-4 obrazac. Treba imati u vidu da će ovi obrasci da se primenjuju i dalje za periode osiguranja navršenog zaključno sa 31. decembrom 2018. godine.
6. Stupanjem na snagu ovih izmena prestaje i ovlašćenje Fonda PIO da prinudno naplaćuje neuplaćene doprinose obustavom trećine penzije. Kontrola uplate doprinosa za socijalno osiguranje je u nadležnosti Poreske uprave, a korisnici će primati penziju srazmerno periodima osiguranja za koje su uplaćeni doprinosi.
7. Ograničava se privremenost rešenja o penziji, što znači da u slučaju da se u roku od tri godine od pravosnažnosti privremenog rešenja ne utvrde nedostajuće činjenice, iznos penzije postaje konačan po službenoj dužnosti.
8. Menja se način obračuna zarade iz poslednje godine rada u kojoj se ostvaruje pravo na penziju, što će značajno uticati na smanjenje broja privremenih rešenja. Jedan od razloga velikog broja ovakvih rešenja je upravo nepostojanje podataka o prosečnoj godišnjoj zaradi u Republici za poslednju godinu rada prilikom obračuna penzije. Prema novim propisima od 1. januara 2019. godine iznos prosečne godišnje zarade izračunavaće se tako što će se prosečna mesečna zarada za period od početka kalendarske godine zaključno sa mesecom koji dva meseca prethodi onom u kome osiguranik stiče pravo na penziju pomnoži sa 12. U slučaju ostvarivanja prava na penziju početkom godine, u januaru ili februaru, prosečna godišnja zarada će se računati tako što će se prosečna mesečna primanja za januar te godine pomnožiti sa 12.

 

Penzioneri traže od države da vrati dugove u ratama

J. Ž. SKENDERIJA | 03. oktobar 2018. - http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:752815-Penzioneri-traze-od-drzave-da-vrati-dugove-u-ratama

Udruženja najstarijih uputila pismo Vladi s predlogom za rešenje zahteva. Zahtevaju isplatu razlike u primanjima za četiri godine. Ideja je da se u donese program po kojem bi bili obeštećeni svi penzioneri
PENZIJA je imovina, odnosno svojina svakog penzionera, i u Ustavu piše da se njeno umanjenje mora vratiti po tržišnoj vrednosti. Ovaj stav zastupa većina udruženja penzionera i smatra da država mora da im isplati razliku u penzionim čekovima koje su primali u poslednje četiri godine zbog primene Zakona o privremenom umanjenju penzija.
Savezi penzionera Vojvodine i Srbije već su uputili pismo Vladi. Oni smatraju da nije dovoljno da se iznosi vrate, već mora i da se nadoknadi dug, jer je to pravo stečeno na osnovu godina radnog staža i uplaćenih doprinosa.
- Svi u Srbiji imaju pravo da primaju onoliku penziju koliku su zaradili - smatra Milan Nenadić, predsednik Saveza penzionera Vojvodine. - Predložili smo Vladi da donese poseban program i obešteti penzionere za prethodne četiri godine, koliko nam je skidano od primanja. Predlažemo da država u nekom određenom periodu obezbedi novac u skladu sa stanjem u državnoj kasi, uz određenu kamatu. U suprotnom bi sigurno došlo do tužbi pred domaćim i međunarodnim sudovima.
Oni svoj stav obrazlažu kroz slučaj vojnih penzionera koji su zbog izbegavanja vanrednog usklađivanja penzija za 11,07 odsto, pre nekoliko godina, dobili spor protiv države. Budžet je to koštalo oko 16 milijardi dinara.
Mihajlo Radović, iz Udruženja sindikata penzionera, ističe da su se njihovi članovi odmah odlučili za tužbe.
- Opredelili smo se da podnesemo tužbe pred upravnim i osnovnim sudovima - kaže Radović. - Kakve god odluke sud da donese, mi ćemo ih prihvatiti. Naš stav je da kada neko nekome uzme pare, onda mora i da mu ih vrati.
Radović naglašava da veza između uplaćenih doprinosa i primanja mora da postoji i da ne može nijedna vlada da raspolaže primanjima onako kako ona misli da je najbolje.
- Bežanje od sistema švajcarske formule ili bilo kakve druge predvidive za usklađivanje penzija, urušavanje je PIO fonda - kaže on. - Ne može penzija da rešava pitanje socijale, odnosno onih koji imaju niže čekove, jer za tu oblast postoji zakon o socijalnoj zaštiti i njime se treba rukovoditi.

POMOĆ

U SAVEZU penzionera Vojvodine smatraju da je uredba Vlade kojom se predlaže da se onima sa čekovima nižim od 34.000 dinara povremeno isplati određena pomoć dobar predlog. Na taj način se ne ugrožava penzioni sistem Srbije, a Vlada bi trebalo da proceni kada je to neophodno.

 

Посебан новчани износ за најсиромашније пензионере

Аутор: Ј. Петровић-Стојaновић, среда, 03.10.2018. - http://www.politika.rs/scc/clanak/412423/Poseban-novcani-iznos-za-najsiromasnije-penzionere

Повећање пензија од наредне године требало би да буде у јединственом проценту за све пензионере, а колики ће то тачно бити знаће се после расправе о буџету за 2019.
Закон о привременом уређивању начина исплате пензија престао је да важи пре три дана, а основ за исплату принадлежности за октобар 2018. године чиниће пензија исплаћена у октобру 2014. године, плус усклађивање с важећим прописима. За оне који пензију нису примали у октобру 2014, када је умањена 22 и 25 одсто, већ после тога, основ за исплату принадлежности у новембру 2018. године и њено даље усклађивање чиниће прва припадајућа пензија усклађена према важећим прописима.
Будућа увећања уз пензију и исплате једнократне помоћи, коју предвиђа нови пензијски закон, основ су за даље унапређење социјалног положаја угроженијих пензионера, а очување адекватног нивоа пензија један је од основних циљева пензијског система, стоји у тексту новоусвојеног закона.
За спровођење овог закона средства су обезбеђена финансијским планом ПИО фонда и то за ову годину у износу од око 615,5 милијарди динара, односно 638,7 за 2019. годину.
На питање шта заправо чека пензионере од наредне године, с обзиром на то да примања неће пратити раст инфлације и БДП-а, Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине и потпредседник Савеза пензионера Србије, тврди да пензионери немају разлога за бригу јер пензијски систем неће бити нарушен, а 1,7 милиона најстаријих у Србији, примаће пензије које су по закону зарадили.
– Нови предлог усклађивања пензија, који ће зависти од буџетских прилика, значи веће пензије од оних које би примали да су пензије наставиле да прате раст инфлација, како је то било до сада – каже он.
На констатацију да пензионерима није право ни то што октобарско усклађивање није линеарно, он објашњава, да ће се о проценту увећања пензија за наредну годину разговарати када не дневни ред дође расправа о буџету, значи у новембру и децембру.
– Очекујемо да ће повећање од нове године бити у јединственом проценту за све пензионере, а добро је и што је новим законом о ПИО, влада предвидела и посебна повећања за пензионере с примањима до 34.000 динара, а таквих је скоро милион – каже Ненадић.
– Наиме, чланом 207 овог закона предвиђа се да се у условима постојања фискалног простора корисницима старосне, превремене старосне, инвалидске и породичне пензије могу додатно повећати примања. Исплата тог новчаног износа и увећање које ће ићи уз пензију зависиће од економских кретања и финансијског стања у буџету. С тим, што средства за ове намене не могу бити виша од 0,3 одсто БДП на годишњем нивоу – истиче наш саговорник.
На овај начин ће се изаћи у сусрет најсиромашнијима, а при томе ће се тај новац обезбеђивати из републичког буџета и пребацивати ПИО фонду, дакле, ни на тај начин неће бити нарушена стабилност пензијског система – каже Ненадић.
Оно на чему би у наредном периоду влада посебно требало да поради јесте како да врати 700 до 800 милиона евра дуга на име умањених пензија у протекле четири године, а да се при томе избегну дуги судски процеси како код домаћих тако и код страних судова.
Он каже да влада у догледно време треба да изађе с конкретним предлогом како да се у периоду од пет-шест година врати овај новац с пристојном каматом свима којима је пензијама била умањена. Тај новац мора једном да се врати јер је већ много пензионера поднело жалбу за обештећење, а уколико држава не би нашла начин да те паре врати, могло би да јој се врати као бумеранг.