Forma i moguća sadržina parnične tužbe za naknadu štete zbog ukidanja drugog redovnog usklađivanja vojnih penzija za 2007. g. od 4,21 %

Poštovani!
U prilogu objavljujem formu i moguću sadržinu parnične tužbe za naknadu štete zbog ukidanja drugog redovnog usklađivanja vojnih penzija za 2007. g. od 4,21 %, koju može podneti svaki vojni penzioner i KVP koji je pravo na penziju ostvario do kraja 2007. godine, odnosno kome je ukinuto drugo redovno usklađivanja vojnih penzija za 2007. g. od 4,21 %.
Napominjem da u ovoj parnici, po mom mišljenju, treba potraživati naknadu štete za period od 01.11.2015. g. pa nadalje, odnosno od kada su vojne penzije usklađene za 6,57 % na osnovu Zaključka Vlade R. Srbije od 30.10.2015. godine, umesto da su vanredno usklađene za 11,06 %.
Time je drugo redovno usklađivanje vojnih penzija za 2007. g. od 4,21 % postalo deo vanrednog usklađivanja svih penzija od 11,06 %, odnosno praktično ukinuto.
Proučite moguću sadržinu parnične tužbe koju sam pripremio, ona treba da vam posluži samo kao osnov za formulisanje i podnošenje vaše parnične tužbe protiv Filijale RF PIO ili RF PIO, za naknadu štete zbog ukidanja drugog redovnog uskladjivanja vojnih penzija za 2007. g. od 4,21 %. Vašu parničnu tužbu treba sadržinski da prilagodite vašoj pravnoj situaciji, odnosno činjeničnom stanju.
Naknada štete se može potraživati tri godine unazad od podnošenja parnične tužbe. Lično mislim da u parnici naknadu štete treba potraživati samo od 01.11.2015. g. jer od tada nema prigovora presuđene stvari, nema zastarevanja, ... jer za taj period nisu vođene parnice za 11,06 %, ne postoji ustanovljena sudska praksa, ne postoje posebne (izuzetno dozvoljene) revizije VKS, ... To su razlozi da se tužbom traži naknada štete samo od 01.11.15. g. pa nadalje.

- Pri formulisanju tužbe opredelio sam se da tuženi bude RF PIO – Filijala Kragujevac. Tužba se može formulisati i tako da tuženi bude neposredno RF PIO. U tom slučaju tužba se podnosi Prvom osnovnom sudu u Beogradu, kao mesno i stvarno nadležnom sudu, odnosno naslovljava:
“ПРВОМ ОСНОВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ
Нови Београд, Булевар Николе Тесле бр. 42А”

- Kao tuženi, u tom slučaju, navodi se:
„Тужени: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, из Београда, ул. Др Александра Костића бр. 9, кога заступа директор Фонда, као законски заступник, а овога по пуномоћју лице које он одреди.”

- Vojni penzioneri i KVP kojima je 2007. godine od strane Fonda SOVO izmenjeno pravosnažno rešenje o pravu na penziju u tužbi treba da navedu podatke o tom rešenju i kopiju istog prilože kao dokaz. To mogu formulisati na sledeći način:
“Тужиоцу је решењем Фонда за социјално осигурање војних осигураника бр. _____________ од __________.2007. године извршено усклађивање старосне пензије тако што пензија изражена у бодовима износи ___________ бодова, односно ____ % од пензијског основа, почев од 01.10.2005. године.
Доказ: Решење Фонда за социјално осигурање војних осигураника бр. _____________ од __________.2007. године - копија”

- Vojni penzioneri i KVP koji nemaju rešenje RF PIO o vanrednom usklađivanju penzije počev od 01.01.2008. godine za 6,57 % taj navod iz tužbe koju sam pripremio treba da izbace, tako da u tužbi ostane navedeno:
“Да пензија тужиоца усклађена по војним прописима за децембар 2007. године износи ____________ динара није спорно.
Споран је износ припадајуће пензије од новембра 2015. године па надаље, који за наведени месец износи _____________ динара, и наведен је у пензионом чеку, односно извештају банке о припадајућој и исплаћеној пензији за новембар 2015. године. Наведени износ добијен је тако што је пензија тужиоца ванредно усклађена од 01.11.2015. године за 6,57 %, а не за 11,06 % (за колико су пензије ванредно усклађене свим пензионерима у Р. Србији, сем војних пензионера), претварањем другог редовног усклађивања војних пензија за 2007. годину од 4,21 %, по Закону о Војсци Југославије (које представља стечено право), у део ванредног усклађивања пензија од 11,06 % за 2008. годину, по Закону о пензијском и инвалидском осигурању, чиме је тужиоцу практично укинуто друго редовно усклађивање пензије од 4,21 % за 2007. годину (стечено право), након непуних осам година конзумирања тог права.
Доказ: Пензиони чек, односно извештај банке о припадајућој и исплаћеној пензији за октобар и новембар 2015. године - копија.“

- Pozivam vojne penzionere i KVP da iskoriste objavljenu Formu i moguću sadržinu parnične tužbe za naknadu štete zbog ukidanja drugog redovnog usklađivanja vojnih penzija za 2007. g. od 4,21 % i da u toku meseca oktobra i novembra 2018. g. podnesu, nadležnom osnovnom sudu prema mestu prebivališta ili Prvom osnovnom sudu u Beogradu, sličnu tužbu samostalno ili uz angažovanje advokata.