MIŠLJENJE JEDNOG ADVOKATA O TUŽBI ZA 4,21 % KOJU SAM OBJAVIO I KORIGOVANA – UREĐENA TUŽBA

Poštovani!

Objavljujem Mišljenje jednog advokata o tužbi za 4,21 % koju sam objavio na Admiralu i u FB grupi VPS, kao i tužbu koju je advokat korigovao – uredio u skladu sa iznetim mišljenjem, odnosno datim primedbama i sugestijama.
Advokat je tražio da njegove podatke ne navodim, tako da ću isto ispoštovati.
Kolegi vojnom penzioneru, sada advokatu, zahvaljujem na iznetom mišljenju, korektnim i izuzetno korisnim primedbama i sugestijama i trudu da tužbu koriguje - uredi u skladu sa iznetim mišljenjem!
Tužba za 4,21 % koju je korigovao – uredio advokat je u prilogu.

Mišljenje advokata:

"Poštovani kolega Zlatko,
Pročitao sam tvoj predlog tužbe za 4,21 i obrazloženje. Zahvaljujem ti na angažovanju u korist vojnih penzionera.
Sajt Admiral vrlo je posećen od strane vojnih penzionera i advokata koji se bave ovom problematikom.
U vezi sa tim dobio sam više mailova u kojima me moje kolege i klijenti pitaju za mišljenje o nacrtu tužbe koju si objavio.
Odgovorio sam im sledeće:
Tužba je u principu korektna, ali da bi imala više izgleda na prvostepenom i drugostepenom sudu, morala bi da pretrpi manje korekcije:
1. Tužba mora da ima iznos koji se tužbenim zahtevom potražuje. Bez navođenja iznosa, mogla bi biti odbačena kao neuredna. Iznos u suštini može da bude i proizvoljan, pa da se koriguje nakon veštačenja, ali se nikako ne može napisati: nije mi poznat iznos, javiću vam nakon veštačenja. Kao što svi znamo, od vrednosti spora zavisi nadležnost suda, i vrsta postupka (spor male vrednosti).
2. Tužba ne bi trebala da sadrži podatke i opservacije koje će sudiju opterećivati i koje možda neće razumeti. Naročito ne bi trebala da sadrži navode koji se ponavljaju.
3. U suštini trebala bi da bude što kraća i što sažetija. Treba imati u vidu da je sudijama muka od nas vojnih penzionera ’’ koji se stalno nešto tužimo’’ i mrzi ih da pročitaju baš sve što je napisano. Stoga, ako tužba sadrži ponavljanja ili ako je preopširna, preti opasnost da sudija ne pročita ni ono što je u tužbi bitno.
4. U situaciji kada potražujemo 4,21% kao drugo redovno usklađivanje za 2007 godinu, trebali bi smo biti krajnje određeni u smislu šta je naše potraživanje.
U tužbi u kojoj potražujemo 4,21% kao drugo redovno usklađivanje, ne smemo balansirati između tvrdnji da nam se ne isplaćuje to usklađivanje i tvrdnji da nismo dobili svih 11,06% vanrednog usklađivanja.
Sa tvrdnjom da nismo dobili svih 11,06% vanrednog usklađivanja smo već probali i nismo prošli.
5. Ovo što sad tražimo je sasvim nova priča: dobili smo 11,06% varednog usklađivanja, ali nam je nezakonito ukinuto drugo redovno usklađivanje za 2007.
U ovoj novoj tužbi, štetna radnja tuženog sastoji se u tome što je 01.11.2015. godine tuženi prestao da nam isplaćuje 4,21% kao redovno usklađivanje za 2007. godinu , a ne u tome što nam je redovno usklađivanje uračunao u vanredno. Protiv te nepravde što nam je stečeno redovno usklađivanje uračunato u vanredno, smo se već borili i izgubili na svim nivoima.
Sad nam preostaje da iskoristimo inerciju protivnika i da ga tučemo njegovim oružjem.
6. Sudu ne moramo baš da navedemo sve zakone koji se u ovom slučaju imaju primeniti, naročito ne moramo da navodimo brojeve službenih listova u kojima su objavljeni.
Time bi samo opterećivali sadržaj obrazloženja i rizikovali da se jedan deo ni ne pročita odnosno da se bitan deo ne zapazi.
7. Korišćenje boldiranih slova treba svesti na minimum: Samo tamo gde se ističe suština. Ako mislimo da je sve što smo u tužbi napisali baš jako važno, i sve boldiramo, postoji opasnost da ono što je suština ostane neprimećeno. Neke sudije negativno gledaju na podneske koji sadrže previše naglašenih navoda, jer im to ’’vređa inteligenciju’’.
8. Pravni osnov tužbe, trebao bi da bude naknada štete. S drugim osnovom smo već probali i nije nam prošlo.
Ja za sada nisam podneo ni jednu tužbu parničnom sudu, mada ozbiljno razmišljam o tome. Mislim da je tužba za naknadu štete zbog nezakonitog postupanja Fonda PIO osnovana. Fond PIO je bez zakonskog osnova 01.11.2015. godine prestao da isplaćuje drugo redovno usklađivanje vojnih penzija u iznosu od 4,21%. Na koji način je došao do brojke od 11,06% to je njegova stvar, ali niko ga nije ovlastio da prestane sa isplatom drugog redovnog usklađivanja.
Naravno da bi potpuno besmislena bila tvrdnja tuženog da 4,21% u isto vreme predstavlja i drugo redovno usklađivanje za 2007. godinu i deo vanrednog usklađivanja od 11,06%.
U isto vreme tuženi ne može sada da tvrdi da je odluka ministra odbrane od 20.03.2008. nezakonita, jer se nezakonitost te odluke može utvrđivati samo u zakonom propisanom postupku. To nikada nije učinjeno, a sada je kasno.
Međutim, to ne znači da se može reći da je je sudbina ove parnične tužbe izvesna. To će se videti tek u narednom periodu, nakon što drugostepeni sudovi daju svoju reč.
Zbog toga bi svima koji se odluče za parničnu tužbu moralo da bude jasno: spor se može dobiti, a može se i izgubiti. Ako tužbe bude odbijena, tužilac je dužan da nadoknadi troškove.
Nacrt tužbe koji je izradio kolega Zlatko uzeo sam kao osnov i malo korigovao, uglavnom izbacio ono što sam smatrao da je suvišno.
Kad budem sam pisao tužbu ona će verovatno biti slična ovoj, uz neke dodatne izmene za koje u ovom trenutku nisam imao vremena.

S poštovanjem
?????????

P.S. Ako odlučiš da objaviš ovo što sam napisao, molim te da napišeš samo da je to mišljenje ''jednog'' advokata, bez navođenja mojih podataka. Već sam te ranije obavestio da sam zbog nekih objava mojih tekstova imao problema sa kolegama zbog navodne nelojalne konkurencije."