Vraćanje “formule” za usklađivanje penzija od 2020. godine

Nakon prestanka važenja Zakona o PUNIP i odluke da se kroz izvršene izmene i dopune Zakona o PIO penzije ubuduće usklađuju bez „formule“, koja podrazumeva usklađivanje bar u skladu sa inflacijom, predstavnici Vlade Srbije najavljuju da će posle ovogodišnjeg „uvećanja“ penzije biti „nikada veće“, a da će o usklađivanju iduće godine odlučivati zajedno sa MMF-om.

Usklađivanje po „formuli“ će ponovo biti primenjeno 2020. godine, ali će ta „formula“ kroz nove izmene i dopune Zakona o PIO biti u toku 2019. g. izmenjena. Međutim, ostaje nejasno da li to znači garanciju da će penzije ubuduće biti usklađivane bar s inflacijom i zašto je sada donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PIO kojim se suspenduje „formula“, ako postoje planovi da Zakon o PIO bude promenjen već za za godinu dana. Ministar finansija Siniša Mali nije direktno odgovorio.

Odgovor je dao Sebastijan Sosa, šef kancelarije MMF u Beogradu. Pročitajte u prilogu članak iz današnje „Politike“ i biće vam potpuno jasno da nema usklađivanja penzija preko 32.285 dinara ove, a verovatno ni 2019. godine. Penzionerima sa penzijama do navedenog iznosa biće od oktobarske penzije (koja se isplaćuje u novembru) isplaćivano uvećanje (dodatak) uz penziju od 5 %, a postoji mogućnost da se penzionerima u 2019. g. isplati novčana pomoć.
2019. godine će biti definisan novi sistem indeksacije penzija, koji će se primenjivati u 2020. godini.