Колико би могла бити “тешка” тужба за утврђивање постојања дискриминације 145 тужилаца – КВП, уколико постојање дискриминације буде правоснажно утврђено?

Поједине судије – већа првостепеног суда доносила су ПРЕСУДЕ БЕЗ РАСПРАВЕ у парницама по основу права на друго редовно (годишње) усклађивање војне пензије за 2007. годину од 4,21 одсто.
Једну такву пресуду (можда и још неку) је другостепени суд својом одлуком потврдио.

На ПРЕСУДУ БЕЗ РАСПРАВЕ поднет је ВКС ванредни правни лек РЕВИЗИЈА од стране адв. Јове Борића, на правоснажну пресуду поднео је адв. Јово Борић и уставну жалбу.

У догледно време донеће одлуку по поднетој ревизији ВКС, односно донеће одлуку по поднетој уставној жалби Уставни суд. Надајмо се позитивну. Биће донета и одлука по тужби за утврђивање постојања дискриминације 145 тужилаца – КВП.

Уколико постојање дискриминације буде правоснажно утврђено, само за састав тужбе за утврђивање постојања дискриминације за 145 тужилаца и састав образложеног поднеска – изјашњења на одговор туженог на тужбу за 145 тужилаца, тужени би мога бити обавезан да плати – надокнади трошкове који износе непуних 4,4 милиона динара.
О свим осталим трошковима који би могли настати или могу проистећи из ове парнице, као последица због утврђеног постојања дискриминације војних пензионера – КВП кроз тужбе за накнаду штете, неки други пут.

Комплетан чланак прочитајте у прилогу.