Dopis Gradske uprave grada Beograda UVBS i Zahtev UVBS ministru odbrane

Poštovani!

U prilogu objavljujem Dopis Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za imovinske i pravne poslove, od 09.10.2018. godine koji je dostavljen UVBS, u vezi sa predstavkom UVBS upućenom predsedniku R. Srbije, koja je prosleđena Sekretarijatu za imovinske i pravne poslove, Gradske uprave grada Beograda.

Nakon dobijanja ovog dopisa predsednik UVBS, kolega Vlado Đukić, se obratio ministru odbrane Zahtevom od 11.10.2018. godine, koji objavljujem u prilogu.

Predstavka predsedniku R. Srbije, Dopis Gradske uprave grada Beograda i Zahtev UVBS ministru odbrane odnose se na rešavanje stambenog pitanja vojnih beskućnika iz hotela “Bristol”.