Ujdurma Vlade R. Srbije sa uvecanjem uz penziju (od 5 posto)

Pocetni granicni iznos za umanjivanje penzija od oktobra 2014. g. bio je 25.000,00 dinara. Taj pocetni granicni iznos za umanjivanje penzija se za cetiri godine primene Zakona o PUNIP pomerio navise. Pocetni granicni iznos za umanjivanje penzija od decembra 2017. g. bio je 26.643,75 dinara.

1. Penzija u iznosu od 25.000,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 25.000,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 26.903,53 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 26.976,80 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 26.976,80 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (26.903,53 dinara) dodate 5 % dobijate da ce mu oktobarska penzija sa uvecanjem uz penziju biti 28.248,71 dinara. Primice uvecanje uz penziju koje je 1.271,91 dinara.

2. Penzija u iznosu od 26.000,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 26.000,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 27.745,20 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 28.055,87 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 28.055,87 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (27.745,20 dinara) dodate 5 % dobijate da ce mu oktobarska penzija sa uvecanjem uz penziju biti 29.132,46 dinara. Primice uvecanje uz penziju koje je 1.076,59 dinara.

3. Penzija u iznosu od 27.000,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 27.000,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 28.586,88 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 29.134,94 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 29.134,94 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (28.586,88 dinara) dodate 5 % dobijate da ce mu oktobarska penzija sa uvecanjem uz penziju biti 30.016,22 dinara. Primice uvecanje uz penziju koje je 881,28 dinara.

4. Penzija u iznosu od 28.000,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 28.000,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 29.428,55 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 30.214,01 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 30.214,01 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (29.428,55 dinara) dodate 5 % dobijate da ce mu oktobarska penzija sa uvecanjem uz penziju biti 30.899,98 dinara. Primice uvecanje uz penziju koje je 685,97 dinara.

5. Penzija u iznosu od 29.000,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 29.000,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 30.270,24 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 31.293,09 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 31.293,09 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (30.270,24 dinara) dodate 5 % dobijate da ce mu oktobarska penzija sa uvecanjem uz penziju biti 31.783,75 dinara. Primice uvecanje uz penziju koje je 490,66 dinara.

6. Penzija u iznosu od 30.000,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 30.000,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 31.111,91 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 32.372,16 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 32.372,16 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (31.111,91 dinara) dodate 5 % dobijate da ce mu oktobarska penzija sa uvecanjem uz penziju biti 32.667,51 dinara. Primice uvecanje uz penziju koje je 295,35 dinara.

7. Penzija u iznosu od 31.000,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 31.000,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 31.953,58 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 33.451,23 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 33.451,23 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (31.953,58 dinara) dodate 5 % dobijate da ce mu oktobarska penzija sa uvecanjem uz penziju biti 33.551,26 dinara. Primice uvecanje uz penziju koje je 100,03 dinara.

8. Penzija u iznosu od 31.512,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 31.512,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 32.384,52 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 34.003,71 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 34.003,71 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (32.384,52 dinara) dodate 5 % dobijate da ce mu oktobarska penzija sa uvecanjem uz penziju biti 34.003,75 dinara. Primice uvecanje uz penziju koje je 0,04 dinara (4 pare).

9. Penzija u iznosu od 31.513,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 31.513,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 32.385,36 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 34.004,79 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 34.004,79 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (32.385,36 dinara) dodate 5 % dobijate da bi mu oktobarska penzija sa uvecanjem uz penziju bila 34.004,63 dinara, odnosno penzija mu je samim prestankom umanjivanja penzija veca od tog iznosa.
Nece primiti uvecanje uz penziju, vec ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 34.004,79 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Penzija ce mu biti za nesto vise od 1 dinara (1,04 dinara) veca od penzionera pod red. br. 8.

10. Penzija u iznosu od 32.000,00 dinara (pre umanjenja)
- Penzioner koji je u oktobru 2014. g. (pre umanjenja) primio penziju u iznosu od 32.000,00 dinara, u septembru 2018. g. je primio umanjenu penziju u iznosu od 32.795,26 dinara. Trebao je (bez umanjenja) da primi penziju u iznosu od 34.004,79 dinara.
Taj penzioner ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 34.530,30 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. Kada na njegovu septembarsku isplacenu penziju (32.795,26 dinara) dodate 5 % dobijate iznos od 34.435,02, odnosno penzija mu je samim prestankom umanjivanja penzija veca od tog iznosa.
Nece primiti uvecanje uz penziju, vec ce u oktobru 2018. g. primiti penziju u iznosu od 34.530,30 dinara, jer penzija prestaje da mu se umanjuje. U odnosu na pripadajuci iznos, penzija mu je do sada bila umanjena preko 5 %, odnosno precizno 5,02 %.

Ujdurma Vlade R. Srbije sa uvecanjem penzija i uvecanjem uz penziju (od 5 posto)!