Пресуда Управног суда II-1 У. 13530/17 од 13.09.2018. г.

Поштовани!

У прилогу објављујем горе наведену пресуду Управног суда (одељење у Нишу) коју је тужилац, колега Живан Поповић, примио 22.10.2018. године. Тужба и пресуда Управног суда се односи на доношење решења за исплату другог усклађивања војних пензија за 2007. г. у висини 4,21 % од 01.01.2008. године.
Колега Живан је захтев за доношење решења за исплату другог усклађивања војних пензија за 2007. г. у висини 4,21 % од 01.01.2008. године поднео РФ ПИО – Филијала Ниш 12.04.2017. године, а због недоношења решења од стране првостепеног органа (ћутања управе) поднео је жалбу Дирекцији Фонда 09.06.2017. г.
Другостепени орган – Дирекција Фонда о жалби није одлучио у законом прописаном року, а ни у накнадно датом року од 7 дана.
Тужилац је, преко пуномоћника, поднео Управном суду тужбу 06.09.2017. године. Управни суд је тужбу уважио и пресудом наложио РФ ПИО – Дирекција Фонда да у року од 30 дана од пријема пресуде донесе решење о жалби тужиоца од 09.06.2017. године.

Колеги Живану се захваљујем на документу уступљеном за објављивање.