Савези пензионера тврде да има новца за пензије

Удружења најстаријих сматрају да је потребно у што краћем року поново успоставити формулу за редовно усклађивање пензија, тим пре што ова примања ни у протекле четири године нису пратила раст инфлације

Аутор: Јасна Петровић-Стојановић, петак, 26.10.2018.

http://www.politika.rs/scc/clanak/414270/Savezi-penzionera-tvrde-da-ima-novca-za-penzije

Укупан буџетски простор од седам одсто, за повећање масе пензија, оставља могућност да се примања најстаријих у 2019. години повећају и то минимум за раст инфлације, која неће прећи два и по до три одсто, тврди за „Политику” Милан Ненадић, потпредседник Савеза пензионера Србије и председник Савеза пензионера Војводине.
Упитан како се дошло до такве рачунице, када Фискални савет тврди да за ново повећање у наредној години нема пара, јер је влада већ све потрошила у овој, Ненадић одговара, да је то могуће јер је од ових седам одсто – четири, а не пет, сасвим довољно да се покрију трошкови враћања умањених пензија на законски ниво од октобра 2014. године.
– То је могуће и због чињенице да је у основицу пензијске потрошње за 2018. ушло законско повећање пензија за два месеца, јер се закон примењује за исплату октобарских пензија у новембру и децембру – објашњава Ненадић. Преостала три одсто може да се искористи за усклађивање примања у 2019. години, како она не би реално наставила да падају, а да се при томе не наруши стабилност пензијског система.
Да простора за повећање у наредној години има поткрепљује најновијим статистичким подацима према којима је у јулу ове године у односу на децембар прошле мање пензионера око 8.000. Њихов број се и даље смањује, што такође оставља простора да се пензије и наредне године усклађују с растом потрошачких цена.
Каже да је важно да најсиромашнији пензионери наставе да добијају посебне новчане додатке уз пензију јер је и изменом Закона о ПИО утврђено да тај новац обезбеђује држава у буџету тако да неће оптеретити пензијску потрошњу.
– Осим тога Уредба о посебној новчаној накнади за пензионере с најнижим примањима не односи се и на наредну годину, већ само на 2018. годину. Нови износ помоћи влада ће утврдити наредне године у зависности од расположивих средстава у буџету. То ће бити највише до 0,3 одсто БДП-а – каже Ненадић.
Дакле, повећање масе пензија седам процената оставља довољно буџетског простора да се исплаћују законске пензије и да преостане пара и за наставак редовног усклађивања у 2019. години.
То усклађивање масе пензија у овом проценту неће додатно оптеретити јавне финансије и може се сматрати економски одрживим, јер ће на овај начин укупно учешће расхода за пензије у бруто домаћем производу остати непромењено у 2019. години.
Ненадић наводи да је потребно у што краћем року поново успоставити формулу за редовно усклађивање пензија, тим пре што ова примања ни у протекле четири године нису пратиле раст инфлације, већ их је држава повећавала колико је у датом часу имала пара на располагању, закључује наш саговорник.

Коментар:

- Закон о ПИО, члан 207а*
"У условима постојања фискалног простора, корисницима старосне, превремене старосне, инвалидске и породичне пензије могу се повећати примања, исплатом новчаног износа као увећања уз пензију, у зависности од економских кретања и финансијских могућности буџета Републике Србије, с тим што средства за ове намене не могу бити виша од 0,3% БДП на годишњем нивоу.*
Услови, висина, обухват корисника пензија и динамика исплате новчаног износа из става 1. овог члана утврђују се актом Владе.*

Средства за исплату новчаног износа из става 1. овог члана, обезбеђују се из буџета Републике Србије.*
Новчани износ из става 1. овог члана, обрачунава и исплаћује Фонд уз пензију и то се посебно исказује.*"
*Службени гласник РС, број 73/2018

- Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, члан 54
"Изузетно од члана 37. овог закона, новчани износ из тог члана у 2018. години исплатиће се из средстава Фонда."
Службени гласник РС, број 73/2018

Новчани износ увећања уз пензију у 2019. години ће се исплаћивати из буџета Р. Србије, а не из средстава Фонда, као што је случај за октобар и новембар 2018. г.

Уредба о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног износа (додатка) као увећања уз пензију је привременог карактера и регулише само услове, висину, обухват корисника пензија и динамику исплате новчаног износа (додатка) као увећања уз пензију за месец октобар и новембар 2018. године.
За евентуалну исплату новчаног износа (додатка) као увећања уз пензију за месец децембар 2018. године (која се исплаћује у јануару 2019. године) и надаље биће потребна нова уредба, или ће Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, односно Законом о буџету за 2019. годину, бити извршено усклађивање свих пензија у одређеном проценту, на начин да овај новчани износ (додатак) као увећање уз пензију постане саставни део пензије. Да би се то постигло биће примењен члан 80б* Закона о ПИО који гласи: “Изузетно од члана 80. овог закона, до достизања финансијске одрживости система пензијског и инвалидског осигурања, пензије ће се усклађивати на начин утврђен прописима којима се уређује буџет и буџетски систем.*”
*Службени гласник РС, број 73/2018

U svakom slučaju za isplatu uvećanja uz penziju počev od decembarske penzije 2018. g. mora se doneti nova uredba. Zavisno od toga da li će biti usklađivanja svih penzija i za koji procenat (na osnovu Zakona o budžetu), moguća su u toj novoj uredbi i drugačija rešenja (iznosi penzije, procenti) od postojećeg rešenja (iznosa penzije, procenata) iz sadašnje uredbe, koja važi samo za oktobarsku i novembarsku penziju.
Zakonom o budžetu za 2019. g. moguće je sve penzije uskladiti za npr. 2 % počev od decembarske penzije 2018. g. a istovremeno procenat uvećanja uz penziju novom uredbom skoro prepoloviti - za sve penzije preko 26.643,75 dinara (za oktobar).
Za penzije do navedenog iznosa oktobarske penzije od 26.643,75 dinara, taj procenat uvećanja uz penziju bi mogao, recimo, biti smanjen na 3 % decembarske penzije. Za penzije preko navedenog iznosa oktobarske penzije od 26.743,75 dinara do 34.003,90 dinara, taj procenat uvećanja uz penziju bi mogao biti čak i manji od 3 % (oko 2,5 %) decembarske penzije.