Penzioneri na protestu: Stavimo tačku na pljačku penzija

Autor teksta: Beta

Nekoliko stotina penzionera okupilo se na protestu koji su organizovali Udruženje sindikаtа penzionisаnih vojnih licа Srbije i Udruženje sindikаtа penzionerа Srbije u Beogradu, zbog loše reforme penzijskog sistema i materijalnog statusa penzionera i zaposlenih.
Organizatori protesta na Trgu Nikola Pašića traže ukidanje Zаkonа o izmenаmа i dopunаmа Zаkonа o PIO kojim je ukinuto redovno usklаđivаnje penzijа, а "odlukа o visini penzijа i mogućim usklаđivаnjimа se prepuštа volji izvršne vlаsti".
Sindikati navode da su protest organizovali i zbog "ignorisаnjа obаveze od strаne Vlаde Srbije", po kojoj je penzijа imovinsko prаvo, zbog čega je neophodno sistemski izvršiti povrаćаj delovа penzijа koji nisu isplаćeni po Zаkonu o privremenom uredjivаnju nаčinа isplаte penzijа koji je vаžio od novembrа 2014. do novembrа 2018.
"Želimo dа nа zаkonit i demokrаtski nаčin pošаljemo poruke аktuelnoj vlаsti, domаćoj i međunаrodnoj jаvnosti dа se ne mirimo sа neustаvnom i netrаnspаrentnom reformom penzijskog sistemа Srbije u kojoj se ne poštuju prаvа sаdаšnjih i budućih penzionerа stečenа po osnovu uplаtа doprinosа zа PIO", navodi se u saopštenju sindikata.
Prema njihovim rečima, siromаšenje penzionerа posledica je dugogodišnjeg neusklаđivаnja penzijа zа nаjmаnje od 20-25 odsto zbog povećаnjа troškovа životа, a nа osnovu zvаničnih stаtističkih podаtаkа o inflаciji.
Lideri protesta su ocenili da će na vraćanje novca uticati njihova inicijativa pred Ustavnim sudom, ali su dodali da će se, ako ne budu zadovoljni presudom u Srbiji, obratiti sudu za ljudska prava u Strazburu, koji je, po njihovim rečima, sa sličnim problemima u drugim članicama EU.
"Italija je izgubila pred Strazburom, Slovenija je prestala sa odbranom nakon što je njihov Ustavni sud presudio u korist penzionera. U Hrvatskoj je proces za sličan slučaj pred Ustavnim sudom, isto kao i u Rumuniji", kazao je vojni penzioner Mile Delić.
Nakon govora na Trgu Nikole Pašića, penzioneri su protestovali i ispred zgrade Ustavnog suda i zgrade RTS-a.

Protest udruženja penzionera u centru Beograda

Izvor: Fonet, RTS

Udruženje sindikata penzionera Srbije i Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije su na Trgu Nikole Pašića održali protest i tražili da Vlada Srbije pod hitno predloži parlamentu zakon koji će regulisati sistemsko vraćanje neisplaćenih delova penzija sa kamatom. Penzioneri su protestovali i ispred zgrade Ustavnog suda i Radio-televizije Srbije.
Predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Mihajlo Radović rekao je da su organizovali protest "zato što izmene i dopune Zakona o PIO fondu ne regulišu, niti nagoveštavaju povraćaj oduzete imovine od oko 700.000 penzionera".
Kako tvrdi Radović, materijalna šteta koju su pretrpeli pojedini penzioneri iznosi od 2.500 do 7.000 evra.
Dodao je da se penzioneri neće odreći tog novca i da će "nastaviti borbu pred našim redovnim sudovima sve do Strazbura".
On je rekao da je ovo put u bezvlašće i pravnu anarhiju za koju je isključivi krivac Ustavni sud Srbije koji je pod striktnom kontrolom vlasti.
Radović je rekao da izmene i dopune Zakona o PIO fondu omogućavaju vlastodršcima da povećaju penzije kada oni procene i koliko procene, "a već viđeno pred izbore, ali i da ih smanjuju po njihovom nahođenju i potrebama.
"Zalagaćemo se da se više ne devastira sistemski zakon PIO, nego da se primenjuje održiva i predvidiva formula koja je do 2014. godine sasvim dobro funkcionisala", rekao je Radović.
Predsednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije Jovan Tamburić rekao je da otimanjem od građana vlast prikriva nesposobnost da odgovorno i stručno upravlja državom.
"Ignorisanjem obaveze da neisplaćeno sistemski vrati aktuelna vlast nas upućuje na zauzdane sudove u kojima nas čekaju visoke sudske takse i vremenski neizvesne presude. Računaju da većina oštećenih penzionera neće pokrenuti parnice za naknadu štete i da će deo pezionera preminuti", rekao je Tamburić.
Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević rekao je da "organi izvršne i zakonodnavne vlasti, mešajući babe i žabe, uporno nastoje da građane Srbije suprotno zdravom razumu uvere da su socijalno osiguranje penzionera i zaštita lica u stanju socijalne potrebe jedno te isto".
Ivošević je rekao da je mešajući socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu država donela Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija na osnovu koga su penzije umanjene.
"Po proceni Ministarstva finansija ukupna ušteda ostvarena umanjivanjem penzija za tri godine iznosi 75 milijardi dinara, što je za četiri godine, koliko je trajala primena zakona, moglo da dovede do celih 100 milijardi dinara", rekao je Ivošević.
Rekao je da su ta sredstva prebačena u budžet, ocenjujući da ih je vlast koristila za svoje potrebe čime je lišavala korisnike imovine koju su stekli na osnovu zakona.
Učesnici protesta držali su transparente na kojima je pisalo "Vratite otete penzije", "Stavimo tačku na pljačku penzionera", "Moja penzija moja imovina".
Penzioneri su protestovali i ispred zgrade Ustavnog suda i Radio-televizije Srbije, tražeći da se više pažnje posveti njihovim problemima.

Održan protest penzionera u Novom Sadu

U Novom Sadu je održan protest ispred zgrade Osnovnog i Višeg suda u vremenu od 16 do 17 časova. Protestu je prisustvovalo oko stotinak penzionera. Ciljeve i zahteve protesta izneo je Đorđe Matić. Prisutni penzioneri dali su podršku zahtevima koji će biti predati Predsedniku, Vladi, Narodnoj skupštini i medijima. Podržan je i dosadašnji rad USPVLS i USPS i zamoljeni su da sa još više napora nastave sa organizovanjem protesta, ali i sa obaveštavanjem medija o narednim aktivnostima, kako bi što više penzionera prisustvovalo aktivnostima koji će se ubuduće organizovati. Podržan je i predlog da se u narednom periodu prati i rad i po mogućnoosti utiče na rad Ministarstava i Vlade oko uvođenja platnih razreda u organima uprave, jer će isti uticati i na penzioni sistem Srbije. Na skupu nije bilo nikakvih incidenata, a skup je obezbeđivala grupa licenciranih članova agencija za obezbeđenje. O održavanju skupa obavešteni su RTV i novina "Dnevnik" ali isti nisu bili prisutni ili se nisu javili organizatoru?

Protest penzionera je održan u Nišu i Aleksincu

Na protestu penzionera u Nišu bilo je prisutno oko 30 ljudi.

Video snimci sa protesta penzionera u Beogradu – Miodrag Krdžić