Isplata jednokratne pomoći penzionerima od 30. novembra

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević najavio je da će isplata jednokratne pomoći penzionerima u Srbiji početi u petak, 30. novembra.
Gostujući na Radio-televiziji Srbije, ministar je kazao da će isplata nekim penzionerima početi dan kasnije u zavisnosti od toga da li penzije primaju na kućne adrese.
Ranije je najavljeno da će 1,7 miliona penzionera dobiti jednokratnu pomoć od 3.000 dinara.

Član 171. Zakona o PIO

Sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje koriste se samo za namene određene zakonom, i to za:
1) isplatu penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja;
2) tekuće rashode, izdatke za nefinansijsku imovinu i otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine;
3) druge obaveze utvrđene zakonom.

Sredstva fonda mogu se, u skladu sa aktom fonda, koristiti za društveni standard korisnika penzija, najviše do 0,10% ukupnih prihoda fonda po osnovu doprinosa.

Sredstva Fonda mogu se izuzetno koristiti i za isplatu novčane pomoći korisnicima penzije kada je takva pomoć potrebna velikom broju korisnika.

Isplata novčane pomoći iz stava 3. ovog člana vrši se u iznosu koji utvrdi Vlada, vodeći računa o bilansnim mogućnostima Fonda.