Заштитник грађана упутио Мишљење Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Канцеларији за Косово и Метохију и Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање

04. децембар 2018. - https://www.ombudsman.rs/index.php/2011-12-11-11-34-45/5964-z-sh-i-ni-gr-d-n-upu-i-ishlj-nj-inis-rs-vu-z-r-d-z-p-shlj-v-nj-b-r-c-i-s-ci-ln-pi-nj-nc-l-ri-i-z-s-v-i-hi-u-i-r-public-f-ndu-z-p-nzi-s-i-inv-lids-sigur-nj

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Канцеларија за Косово и Метохију и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање ће унапредити и у већој мери заштити права грађана предузимањем додатних мера из своје надлежности како би се грађанима, који су стаж или део стажа остварили на Косову и Метохији, а којима исти није евидентиран у матичној евиденцији Фонда и није признат у стаж осигурања, односно није узет у обзир приликом обрачуна пензије, омогућило остваривање права из пензијско инвалидског осигурања, наводи се између осталог у Мишљењу Заштитника грађана.

Прилог: Мишљење Заштитника грађана бр. 38100

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да донесе ново решење о праву на пензију притужиоцима

04. децембар 2018. - https://www.ombudsman.rs/index.php/2012-02-07-14-03-33/5963-r-public-i-f-nd-z-p-nzi-s-i-inv-lids-sigur-nj-d-d-n-s-n-v-r-sh-nj-pr-vu-n-p-nzi-u-pri-uzi-ci

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање приликом одлучивања о пензији притужилаца није признао стаж осигурања који су они остварили по основу обављања самосталне односно пољопривредне делатности за који су уплатили доприносе искључиво због тога што им није признао ни стаж осигурања који су остварили као запослени, јер послодавци нису уплатили доприносе за обавезно социјално осигурање, утврдио је Заштитник грађана.

Прилог: Утврђење и препоруке Заштитника грађана бр. 38084

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да донесе решење о коначном износу пензије притужиоца

04. децембар 2018. - https://www.ombudsman.rs/index.php/2012-02-07-14-03-33/5962-r-public-i-f-nd-z-p-nzi-s-i-inv-lids-sigur-nj-d-d-n-s-r-sh-nj-n-cn-izn-su-p-nzi-pri-uzi-c

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање није утврдио и унео у матичну евиденцију податке неопходне за одлучивање о праву на пензију притужиоца у роковима и на начин предвиђен законом, према послодавцима који податке нису доставили није предузео мере на које је овлашћен, није спровео поступак ради утврђивања свих чињеница одлучних за доношење решења о коначном износу пензије и није остварио потребну сарадњу са Пореском управом и другим органима, утврдио је Заштитник грађана.

Прилог: Утврђење и препоруке Заштитника грађана бр. 38132

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Mišljenje br. 38100.doc)Mišljenje br. 38100.doc 137 kB
Download this file (Preporuka br. 38084.doc)Preporuka br. 38084.doc 167 kB
Download this file (Preporuka br. 38132.doc)Preporuka br. 38132.doc 131 kB