ТОК ПРЕДМЕТА УСТАВНОГ СУДА – ЗЛАТКО ПОСАВЕЦ

Поштовани!

У контакту са Уставним судом утврдио сам број предмета Уставног суда по мојој уставној жалби коју сам поднео 19.05.2018. г. на Пресуду Управног суда, Одељење у Крагујевцу, бр. I-6 У 13521/17 од 30.03.2018. године.
Пресудом Управног суда, Одељење у Крагујевцу, бр. I-6 У 13521/17 од 30.03.2018. године одбијена је моја тужба Управном суду ради поништења Решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Дирекција фонда, Београд, број 01-02/181.6.7 7874/17 од 25.07.2017. године. Пресуда се односи на извршено ванредно усклађивање моје војне пензије од 01.01.2008. г. за 6,57 (уместо за 11,06) %.

Заводни број предмета: Уж-6433/2018
Датум пријема поднеска: 21.05.2018
ЈМБГ: 1110958151008

Укупно пронађено по задатом критеријуму 1 предмет.

Статус предмета: У раду,

Уједно проверио сам и статус предмета по уставној жалби бр. Уж-2/2015 са датумом пријема 05.01.2015. г.
Ево тренутних података за моју уставну жалбу (и других преко 370 уставних жалби) која је била у предмету Уж-2/2015 са датумом пријема 05.01.2015. године, са сајта Уставног суда.
Након пресигнирања све уставне жалбе су остале у истом предмету под бројем Уж-7603/2017 и са датумом пријема 06.09.2017. г.

Заводни број предмета: Уж-7603/2017
Датум пријема поднеска: 06.09.2017
ЈМБГ: 1110958151008

Укупно пронађено по задатом критеријуму 1 предмет.

Статус предмета: У раду,