Posmrtna pomoć - visina iznosa za isplatu se određuje prema visini penzije iz pravosnažnog rešenja, a ne prema visini isplaćene penzije, umanjene primenom Zakona o PUNIP

Ono što je kolegu Dušana Majstorovića i mene zainteresovalo u ovoj temi pre nekoliko meseci jeste to da je Fond SOVO kada je obračunavao posmrtnu pomoć u iznosu od dve penzije koristio iznos umanjene penzije po Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija, a ne iznos penzije koju osiguranik ima po pravosnažnom rešenju. Takvo postupanje je po našem mišljenju bilo krajnje problematično, odnosno nezakonito.

U članu 227. ZoVJ stoji da se ima pravo na dvostruki iznos penzije koji je PRIPADAO tom umrlom osiguraniku u mesecu koji je prethodio smrti. To je sve što ima u vezi obračuna visine tog prava u zakonu.
Naše mišljenje je bilo da postoji razlika izmedju pripadajućeg i isplaćenog iznosa penzije. Pokazalo se da je Fond SOVO na taj način u protekle 4 godine zakidao one koji ostvaruju to pravo.

Da je naše mišljenje bilo ispravno dokazuje Rešenje direktora Fonda SOVO od 14.12.2018. g. doneto po žalbi supruge preminulog vojnog penzionera, koje objavljujem u prilogu.

Objašnjenje:

Поред накнаде погребних трошкова за преминулог војног осигураника - корисника војне пензије, на коју од 01.01.2012. г. право остварују чланови породице преминулог КВП код РФ ПИО, постоји и тзв. посмртна помоћ.
Одредбама члана 227. Закона о Војсци Југославије прописано је право на посмртну помоћ која се исплаћује члановима породице преминулог војног осигураника – професионалног војника и корисника војне пензије. Извршава се из средстава Фонда за социјално осигурање војних осигураника.
У случају смрти војног осигураника – професионалног војника и лица које је по овом закону остварило право на пензију, члановима његове породице и то: брачном другу, а осталим члановима његове породице – ако их је војни осигураник до своје смрти издржавао, припада посмртна помоћ у једнократном износу двоструке плате, односно пензије која му је припадала за последњи месец пре његове смрти.
Ако има више чланова породице који имају право на посмртну помоћ износ се дели на једнаке делове између тих чланова породице.
Дакле висина помоћи утврђена је у износу двоструке плате, односно пензије која је припадала лицу по основу кога се право остварује, за последњи месец пре његове смрти.
Фонд за социјално осигурање војних осигураника извршава расходе на име исплате посмртне помоћи на основу донетих решења о припадању права, које у управном поступку доноси Фонд за социјално осигурање војних осигураника и јединице Војске Србије и установе Министарства одбране – команде гарнизона, у складу са одредбама чл. 30. – 35. Уредбе о начину остваривања права из здравственог осигурања војних осигураника и чланова њихових породица.
Одлуком о остваривању права чланова породице војног осигураника на посмртну помоћ ближе је уређен начин остваривања права чланова породице војног осигураника на посмртну помоћ. Право на посмртну помоћ свакако има брачни друг умрлог војног осигураника, а имају право на посмртну помоћ и чланови породице - издржавана лица.