Од 1. јануара 2019. године важе нови услови за остваривање права на старосну и превремену старосну пензију

24. 12. 2018. - Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане да од 1. јануара 2019. године важе нови услови за остваривање права на старосну и превремену старосну пензију, у складу са Законом о ПИО који је ступио на снагу 1. јануара 2015. године.
Kако би омогућили осигураницима да благовремено поднесу захтев и остваре право на пензију у складу са условима важећим у 2018. години, све филијале, службе и испоставе Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање обезбедиће дежурства у суботу 29. децембра 2018. године, од 7:30 до 12:00 часова, а у понедељак 31. децембра 2018. године радиће продужено до 18:00 часова. 

Грађани који испуњавају услове за пензију по прописима који важе у 2018. години, морају да престану са радом најкасније са 30. децембром 2018. године и да поднесу захтев за пензију најкасније 31. децембра, што може да се учини лично или препорученом поштом. Подношење захтева 1. јануара и касније подразумева примену услова који важе у тој години.

Подсећамо да се старосна граница за одлазак у старосну пензију код жена помера за шест месеци, тако да је услов за жене у 2019. години 62 годинe и 6 месеци живота и најмање 15 година стажа осигурања. До 2032. године за жене ће се постепено померати услови за пензионисање у погледу година живота, да би од те године и жене имале услов за старосну пензију са навршених 65 година живота. Код мушкараца и даље важе исти услови – 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.
Осим овог основа за старосну пензију, осигураници оба пола могу то право остварити са навршених 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота.

За остваривање права на превремену старосну пензију, од 1. јануара 2019. године мушкарцима ће бити потребно 40 година стажа осигурања и најмање 57 година и 8 месеци живота, а женама најмање 38 година и 6 месеци стажа осигурања и 57 година живота. У овом случају, пензија се трајно умањује за 0,34% за сваки месец пре навршених година живота прописаних за стицање права на старосну пензију у тој календарској години. Укупан износ умањења за превремену старосну пензију максимално може да износи 20,4%.

Прилог: ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УСЛОВА (2014-2032)

Почев од 1. јануара 2019. године, новим корисницима исплата пензије и накнаде искључиво на текући рачун.

25. 12. 2018. - Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава осигуранике, будуће пензионере, да ће, у складу са изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, почев од 1. јануара 2019. године, новим корисницима исплаћивати пензије и накнаде искључиво на текући рачун. 
Ово се не односи на постојеће пензионере, који су се већ определили да примају пензију на кућну адресу или преко шалтера испоручне поште. 

Нови пензионери, који ће после 1. јануара примити прву пензију, потребно је да филијали Фонда која спроводи поступак остваривања права доставе потврду банке у којој је отворен текући рачун или пуномоћје којим се овлашћује лице за пријем пензије, како би им пензија била уплаћена на текући рачун. У случају да подносилац захтева, односно будући пензионер, не достави потврду банке о текућем рачуну, Фонд неће вршити исплату оствареног права.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УСЛОВА (2014-2032).pdf)ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УСЛОВА (2014-2032).pdf 184 kB