Presuda Osnovnog suda u Užicu od 23.11.18. g. (po tužbi za ZZK na isplaćeni osnovni dug po rešenju RF PIO) i Rešenje Osnovnog suda u Kragujevcu od 18.12.2018. g. (po mojoj tužbi za ZZK na isplaćeni osnovni dug po resenju RF PIO)

Presuda Osnovnog suda u Užicu od 23.11.18. g. koju objavljujem nije kompletna.
Revizijsko rešenje VKS za Darka Špoljara poslao sam adv. Kurmazoviću 09.11.18. g. dakle pre ročišta 23.11.18. g.

Tok predmeta po parnicnoj tuzbi, koju je podneo adv. Kurmazović Milisav Osnovnom sudu u Užicu.
Број предмета: П 915/2018
Статус: ОЖАЛБЕН
Датум пријема: 27/09/2018
Основ спора: ДУГ, Износ: 10000.00 ДИН
Редни број Датум радње Радња
1. 27/09/2018 Дана 27/09/2018 примљен је предмет П-915/2018
2. 01/10/2018 РОЧИШТЕ дана 23/11/2018 у 11 : 00 СУДНИЦА БР. 22.
3. 19/10/2018 ПОДНЕСАК-ОСТАЛО поднето дана 19/10/2018. Подносиоци: РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ - ТУЖЕНИ.
4. 27/11/2018 РОЧИШТЕ заказано за: 23/11/2018 има статус ОДРЖАНО РОЧИШТЕ. Разлог озказивања:
5. 28/11/2018 Предмет решен: ПРЕСУДА НА ОСНОВУ РАСПРАВЕ - ОДБИЈЕНО дана 23/11/2018, одлука експедована: 27/11/2018.
6. 06/12/2018 ЖАЛБА поднета дана 06/12/2018. Подносиоци: КУРМАЗОВИЋ МИЛИСАВ - АДВОКАТ.

Na žalost to revizijsko rešenje nije mnogo koristilo u parnici pred Osnovnim sudom u Užicu, odnosno pred Osnovnim sudom u Kragujevcu.
Moja tužba za ZZK, koju je podneo adv. Slović Ljubinko, bila je detaljnija od tužbe koju je podneo adv. Kurmazović Milisav.
Uz istu su priloženi brojni dokazi, veštak je po nalogu suda sačinio i dostavio sudu Nalaz i mišljenje, ali ... Upravo sam saznao kako smo prošli adv. Slović i ja, vidite sami u nastavku:

Број предмета: П 2815/2017
Статус: РЕШЕН
Датум пријема: 05/06/2017
Основ спора: НАКНАДА ШТЕТЕ, Износ: 20000.00 ДИН,
17/01/2019, Предмет решен: РЕШЕЊЕ О ОДБАЧАЈУ ТУЖБЕ дана 18/12/2018, одлука експедована: 03/01/2019.

Tok predmeta po mojoj parnicnoj tuzbi, koju je podneo adv. Slovic Ljubinko 05.06.2017. godine, za isplatu ZZK (na osnovni dug - 6,57 %, koji mi je isplatio RF PIO po Resenju o uskladjivanju penzije).
Редни број Датум радње Радња
1. 05/06/2017 Дана 05/06/2017 примљен је предмет П-2815/2017
2. 07/07/2017 РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ дана 16/10/2017 у 11 : 30 СУДНИЦА 17.
3. 26/09/2017 ПОДНЕСАК-ОСТАЛО поднето дана 26/09/2017. Подносиоци: ФОНД ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - ТУЖЕНИ.
4. 16/10/2017 РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ заказано за: 16/10/2017 је НЕОДРЖАНО РОЧИШТЕ.
5. 16/10/2017 РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ дана 22/01/2018 у 12 : 00 СУДНИЦА 17.
6. 23/10/2017 ПОДНЕСАК-ОСТАЛО поднето дана 23/10/2017. Подносиоци: СЛОВИЋ ЉУБИНКО - АДВОКАТ.
7. 18/12/2017 РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ дана 22/03/2018 у 08 : 40 СУДНИЦА 15.
8. 23/03/2018 РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ заказано за: 22/03/2018 је НЕОДРЖАНО РОЧИШТЕ.
9. 23/03/2018 РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ дана 10/05/2018 у 14 : 30 СУДНИЦА 15.
10. 10/05/2018 РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ заказано за: 22/01/2018 је НЕОДРЖАНО РОЧИШТЕ.
11. 10/05/2018 РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ заказано за: 10/05/2018 је ОДРЖАНО РОЧИШТЕ.
12. 10/05/2018 РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ дана 20/07/2018 у 10 : 00 СУДНИЦА 15.
13. 20/07/2018 РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ заказано за: 20/07/2018 је ОДРЖАНО РОЧИШТЕ.
15. 02/08/2018 ПОДНЕСАК-ОСТАЛО поднето дана 02/08/2018. Подносиоци: ФОНД ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - ТУЖЕНИ.
16. 28/08/2018 ПРЕДУЈАМ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ поднето дана 28/08/2018. Подносиоци: СЛОВИЋ ЉУБИНКО - АДВОКАТ.
17. 28/08/2018 РОЧИШТЕ дана 14/11/2018 у 09 : 00 СУДНИЦА 15.
18. 21/09/2018 НАЛАЗ ВЕШТАКА поднето дана 20/09/2018. Подносиоци: ДУМИЋ МАРИЈА - Треће лице.
19. 15/11/2018 РОЧИШТЕ заказано за: 14/11/2018 има статус НЕОДРЖАНО РОЧИШТЕ. Разлог озказивања:
20. 15/11/2018 РОЧИШТЕ ЗА ГЛАВНУ РАСПРАВУ дана 18/12/2018 у 09 : 15 СУДНИЦА 15.
21. 04/12/2018 ПОДНЕСАК-ОСТАЛО поднето дана 03/12/2018. Подносиоци: ФОНД ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - ТУЖЕНИ.
22. 04/12/2018 ПОДНЕСАК-ОСТАЛО поднето дана 04/12/2018. Подносиоци: СЛОВИЋ ЉУБИНКО – АДВОКАТ.

Resenje o odbacaju tuzbe jos nisam video i proucio. Evo sta kaze Zakon o parnicnom postupku, clan 294:
Sud po prethodnom ispitivanju tužbe donosi rešenje kojim se tužba odbacuje ako utvrdi da:
1) odlučivanje o tužbenom zahtevu ne spada u sudsku nadležnost (član 16);
2) je tužba podneta neblagovremeno, ako je posebnim propisima predviđen rok za podnošenje tužbe;
3) o istom zahtevu već teče parnica;
4) je stvar pravnosnažno presuđena;
5) je u istoj stvari zaključeno sudsko poravnanje;
6) ne postoji pravni interes tužioca za podnošenje tužbe iz člana 194. ovog zakona;
7) je tužba nerazumljiva ili nepotpuna.
Pre donošenja rešenja o odbacivanju tužbe iz razloga propisanih u stavu 1. ovog člana, sud je dužan da održi ročište na kome će tužiocu omogućiti da se izjasni o odbacivanju tužbe.