SLUČAJ 4,21%, nije mrtav

Piše Dragoslav Ivanović

Ali mi se ponašamo kao da nismo živi. Više nas interesuje Vučić i baka od 107. godina, nego naše zakinuto pravo na stečenu penziju koje traje 11 godina i jedan mesec. Traćimo vreme na sve i svašta a ne stidimo se sami od sebe da nas aktuelna vlast tretira kao da smo u robovlasničkom poretku. Prosto se utrkujemo da damo do znanja Vučiću da ništa ne brine. Mi se ne bavimo politikom. Mi nismo jedan od pet miliona. Mi smo ovce za šišanje i budemo šišani onoliko, koliko kome treba vune, nezavisno da li je leto ili zima.
Neki ljudi pokušavaju da nešto učine za sebe ali i za sve nas. Jedan od njih (od koga nisam tražio odobrenje da ovo objavim, zato i pišem NN) je sačinio ovu Analizu (objavljena u prilogu).
Oni koji još znaju šta to znači slučaj ili problem 4,21%, neće im škoditi ako ovaj prilog pročitaju. Možda će se kod njih probuditi neka ideja, šta i kako dalje, te da svi mi ostali imamo koristi. Toliko.

Urgencija za razgovor predsednici Vlade R. Srbije

Objavljujem u prilogu Urgenciju za razgovor predsednici Vlade R. Srbije, posle nekoliko molbi i predloga, koju je USPVLS dostavilo 06.12.2018. g.
U vezi sa tom urgencijom kolega Jovan Tamburić je 30.01.2019. g. napisao:
Mi jesmo deo od 5 miliona i ne predajemo se. Ne verujem da postoji iko ko nije shvatio da početak rešavanja problema 11,06% u decembru 2014. godine bio i početak zauzdavanja i jahanja sudstva u Srbiji. Sve što se dešava oko vansudskog poravnanja u vezi 11,06% i otimanja 4,21% je posledica sprege uzurpatora i sudova u Srbiji. Na vojnim penzionerima su dobili ideju da uz jahanje sudstva treba i mogu da opljačkaju sve penzionere neusklađivanjem i smanjenjem penzija. Tražili smo razgovor kod predsednice Vlade Srbije i čekaćemo još malo. Dok se sudstvo u Srbiji ne oslobodi nema ni slobode i prava građanima i u tom delu vojni penzioneri ne mogu biti izuzetak. Ili mogu, šta kažu članovi stranaka koje drmaju Srbijom.

Kolegama Dragoslavu i Jovanu zahvaljujem na objavljenoj Analizi, odnosno Urgenciji.