EVROPSKI KOMITET ZA SOCIJALNA PRAVA JE ZABLUDA ZA GRAĐANE SRBIJE

Kolega Dragoslav Ivanović piše:
Sećate se, pričao nam je advokat Mrdaković neke bajke, a između ostalog i o Komitetu za socijalna prava u Strazburu. Da vas podsetim, šta je pričao na Tribini, na Novom Beogradu. Komitet je u paralelnoj zgradi sa Evropskim sudom za ljudska prava u Srazburu. Građani Srbije i ne znaju da postoji. Komitet žalbe građana reševa najduže za jednu i po godinu, itd. itd.
Da li je to tako proverio sam lično. I ovo da znate morate se obratiti putem pošte - preporučeno pismo. Trenutno to košta preko 500,00 RSD. Oni su drski i ne potvršuju prijem pošte. Ne možete im se obratiti putem Interneta. To ne prihvataju. I još ko zna koliko zavrzlama postoji.
A odgovor je u prilogu. Mi nismo Evropa. Oni pojedince ne razmatraju kao kolateralnu štetu, a Srbija ne dozvoljava kolektivni nastup. Jedino kolektivno možete da pratite putujući cirkus ''BUDUĆNOST SRBIJE''.

Napomena: U gornjem tekstu koji je objavio kolega Dragoslav Ivanović ispravio sam naziv komiteta. Komitet za ljudska prava, kako ga je nazvao Dragoslav u objavljenom tekstu, je organ – institucija UN. Dragoslav se žalbom obratio Komitetu za socijalna prava koji je organ – institucija Saveta Evrope.

Prevod pisma – odgovora koji je dobio kolega Dragoslav otprilike glasi:
Поштовани господине Ивановићу,
Потврђујем да смо примили вашу документацију од 21. октобра 2018. године и регистрована је 21. новембра 2018. године, у вези са вашом ситуацијом у погледу ваших социјалних права и наводног кршења Европске социјалне повеље од стране Србије.
Морам да вас обавестим да Додатни протокол уз Европску социјалну повељу о систему колективних жалби који је ступио на снагу 1998. године, није прихваћен од стране Србије.
Штавише, Европски комитет за социјална права нема надлежност да, у оквиру Европске социјалне повеље, испита појединачне жалбе - пријаве.
Стога, са жаљењем вас обавештавам да Секретаријат Европске социјалне повеље не може под овим условима да настави било какво поступање по наводима из вашег писма.
Међутим, ако желите да поднесете представку Европском суду за људска права, информације могу бити објављене на веб страници Европског суда за људска права:
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/srp&c
Искрено Ваш
Хенрик Кристенсен

.................

Evropska socijalna povelja (u daljem tekstu Povelja) ustanovljava prava i slobode, te uspostavlja mehanizme kojima se garantuje njihovo poštovanje od strane država – ugovornih strana. Revidirana je, tako da dopunjena Evropska socijalna povelja iz 1996. godine, koja je stupila na snagu 1999. godine, postepeno zamenjuje tekst inicijalne Povelje iz 1961. godine.
Godine 2003. tadašnja državna zajednica Srbija i Crna Gora postala je članica Saveta Evrope. Dve godine kasnije potpisana je Evropska socijalna povelja, a 2009. je i ratifikovana, uz određene izuzetke. Ovom poveljom garantuju se prava pojedinaca u svakodnevnom životu i ona predstavlja radnički ustav. Ona je osnovni dokument Saveta Evrope u oblasti radnih i socijalnih prava, i predstavlja jedan od neophodnih uslova za ulazak Srbije u EU.
Evropska socijalna povelja određuje minimalne standarde o socijalnim pravima. Zakoni u zemljama članicama Saveta Evrope moraju da budu usklađeni sa Poveljom, odnosno primena zakona ne sme da bude suprotna Povelji. Nadzor nad primenom Povelje vrši se putem izveštaja i kolektivnih žalbi. Svaka članica Saveta dužna je da dostavlja izveštaje o poštovanju prihvaćenih odredaba Povelje. Za nadgledanje zemalja članica u poštovanju obaveza preuzetih ratifikacijom Evropske socijalne povelje nadležan je Komitet za socijalna prava. Ovaj komitet je brat blizanac Evropskom sudu za ljudska prava.
Međutim, građani Srbije su u problemu jer je Vlada Srbije iskoristila pravo da ne ratifikuje sve odredbe Povelje. Vlada je tako oduzela najvažnije oružje sindikatima, udruženjima i nevladinim organizacijama – oružje nadzora, jer nije ratifikovala pravo na kolektivnu žalbu. Kolektivna žalba se podnosi usled nezadovoljavajuće primene Povelje. Neprihvatanjem prava na kolektivnu žalbu ukinuta je mogućnost - pravo sindikatima, udruženjima i nevladinim organizacijama da se grupno žale na državu. Kolektivna žalba iz Evropske socijalne povelje razlikuje se od predstavke Evropskom sudu za ljudska prava.
Ova žalba se podnosi Komitetu za socijalna prava, ali ne može da je podnese pojedinac. Zato je sistem kolektivnih žalbi važan i ima ogromnu prednost. Naime, da bi se podnela predstavka Evropskom sudu za ljudska prava, prethodno moraju da se prođu sve sudske instance u Srbiji. No, ako bismo želeli da se požalimo Evropskom komitetu za socijalna prava, to bi se moglo učiniti preskakanjem dugotrajnih sudskih procesa, odmah i direktno, samo još da Vlada predloži a parlament ratifikuje pravo na kolektivnu žalbu.
Svedoci smo toga da se svakodnevno krše socijalna prava, da su nam sudovi zatrpani, da ne postoje posebni sudovi za radne sporove i da su sudski postupci mučni i dugotrajni, što sve govori u prilog tome da bi bilo krajnje vreme da Vlada Srbije ratifikuje pravo na kolektivnu žalbu. Građani Srbije malo znaju o Evropskom komitetu za socijalna prava, a još manje o njegovim odlukama koje su obavezujuće za sve članice Saveta Evrope. Važno je naglasiti i to da je postupak pred tim komitetom brži i traje oko 15 meseci. Savet Evrope nije upoznat sa kršenjem prava iz Povelje, jer „ulepšane“ godišnje izveštaje u vezi sa primenom te povelje dostavlja mu Vlada .
Zato je najvažnije da se građani, sindikati, nevladine organizacije udruže u zalaganju kod Vlade Srbije da što pre prihvati sistem kolektivnih žalbi, kao i to da se srpske sudije upoznaju sa sadržajem Evropske socijalne povelje. Uvođenjem sistema kolektivnih žalbi smanjio bi se broj predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava, kao i troškovi sudovanja u Srbiji. Neprihvatanjem sistema kolektivnih žalbi zakonodavna i izvršna vlast u Srbiji, u stvari, onemogućava kontrolu primene Socijalne povelje.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2019.02.08 EVROPSKI KOMITET ZA SOCIJALNA PRAVA u Strazburu - Copy.pdf)2019.02.08 EVROPSKI KOMITET ZA SOCIJALNA PRAVA u Strazburu - Copy.pdf 423 kB